Rechter: scholen moeten Cito-scores openbaar maken

Leerlingen van de Prinses Marijkeschool buigen zich over de opgaven van de Cito-toets.
Leerlingen van de Prinses Marijkeschool buigen zich over de opgaven van de Cito-toets. Foto ANP / Martijn Beekman

De Cito-scores van de jaren 2009 tot 2012 mogen openbaar worden gemaakt. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. Het gaat om de gemiddelde scores van scholen, individuele uitslagen van leerlingen worden niet gepubliceerd. Dat meldt persbureau Novum.

De behoefte om de scores openbaar te maken bestaat al langer. In maart van dit jaar gaf staatssecretaris Dekker (Onderwijs) aan dat hij wil dat de scores openbaar worden. Zijn eis was wel dat dit zou gebeuren via een gerechtelijke uitspraak. In reactie hierop besloot RTL Nieuws de Cito-scores via een WOB-verzoek op te vragen.

Schoolbesturen en staatssecretaris tegenover elkaar

Tijdens de zitting over de zaak werd duidelijk dat de scholen niet willen dat de scores openbaar worden. Nrc.next schreef daarover vanochtend het volgende:

De schoolbesturen denken, zei hun advocaat, dat publicatie scholen, leerlingen en ouders schade berokkent. Er zullen ranglijsten komen van goede en slechte basisscholen, aan de hand waarvan ouders een school gaan kiezen. De advocaat: „Het gaat de besturen erom dat ouders straks een keuze zullen maken op basis van een ranglijst die een verkeerd beeld schetst. Als de gegevens openbaar worden, zullen er scholen onderaan de lijst gaan bungelen. Zulke scholen krijgen een stempel. Terwijl de score alleen niet alles zegt over de kwaliteit van een basisschool. En dat stigma kan ook nog eens doorwerken in de toelating bij het voortgezet onderwijs.” Volgens de schoolbesturen worden ouders zo „ongewenst en ongewild” in hun privacy aangetast, aldus de advocaat.

Volgens de landsadvocaat, aanwezig namens het ministerie, is er geen enkele reden om aan te nemen dat het openbaar maken negatieve gevolgen heeft:

De landsadvocaat – namens de staatssecretaris – zag het anders. Volgens hem was er „geen enkele reden om aan te nemen” dat publicatie van de Citoscores de keuze van ouders zal beïnvloeden. Hij stelde dat veel scholen hun gemiddelde scores al op hun website publiceren: „Ik vind het nogal wat om te zeggen dat ouders nergens anders naar kijken dan naar zo’n score. Dat is het diskwalificeren van de ouder bij zijn keuze.” En neem bijvoorbeeld de eindexamenscores in het voortgezet onderwijs. Daarvan worden tegenwoordig ook lijsten gepubliceerd.

Rechter: scholen niet onevenredig benadeeld

Uiteindelijk besloot de Utrechtse rechtbank dat de informatie wel openbaar mag worden gemaakt. Volgens de rechtbank worden de scholen niet onevenredig benadeeld en moet in dit geval daarom het ‘openbaarheidsbelang voorgaan’. Daarnaast zijn er volgens de rechter genoeg mogelijkheden om de gegevens in de juiste context te plaatsen.

Of de scholen in hoger beroep gaan tegen de uitspraak is nog niet bekend.