PvdA

In de graphic op pagina 5 (Telkens een nieuw kabinet, dat roept vragen op) zijn gisteren per abuis enkel politieke partijen door elkaar gehaald. Zo is onder meer de SGP (3 zetels) verwisseld met de PvdA (38 zetels).