Burgemeesters: veel misstanden met migranten uit Oost-Europa

Burgemeesters in gemeenten met veel Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten maken zich zorgen over misstanden rond deze groepen, zoals gettovorming, uitbuiting en criminaliteit. Het ontbreekt gemeenten aan „adequate instrumenten” om op te treden, zeggen burgemeesters tegen deze krant.

Burgemeester Peter Maas (CDA) van Sint-Oedenrode spreekt van „situaties die rieken naar uitbuiting”. Hij hoort van uitzendbureaus die drie euro per uur uitbetalen. Maas zegt dit niet te kunnen aanpakken. In Noordwijkerhout staan „honderden” Polen ingeschreven, zegt burgemeester Gerrit Goedhart (CDA), „maar er wonen er duizenden”. Burgemeester Gerd Prick (PvdA) van Maasdriel spreekt van „gettovorming”.

Sjaak Khonraad, lector integrale veiligheid aan Avans Hogeschool, noemt de stand van zaken „georganiseerde onverantwoordelijkheid” van politie, justitie, arbeidsinspectie, rijk en van gemeenten. „Een spel van gedogen, noodoplossingen en naar elkaar wijzen.” Verantwoordelijke instanties voelen niet de urgentie om misstanden aan te pakken. Werkgevers zijn tevreden en de arbeidsmigranten zelf klagen nauwelijks.

Burgemeester Prick geeft toe dat pas laat doordrong hoe groot de problemen op de camping in zijn gemeente waren. Totdat hij meldingen kreeg van permanente bewoning en criminaliteit. Prick: „We hadden – heel eerlijk – niet goed op die camping gelet.”