Universiteit wil alleen nog academici voor de klas in vwo

Over tien jaar mogen voor de klassen in het vwo alleen nog academisch geschoolde leraren staan. Dat heeft rector magnificus Bas Kortmann van de Radboud Universiteit in Nijmegen gisteren bepleit bij de opening van het academisch jaar.

„De nood is hoog”, stelt Kortmann. „Het is verontrustend dat in de gemiddelde vwo-school de universitair geschoolde docent straks een witte raaf is. Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Een vwo-school zonder voldoende universitair opgeleide docenten is een school met een valse noemer.”

Volgens Kortmann zijn pogingen om de huidige docenten op het vwo verder te scholen „niet erg succesvol” geweest. Universiteiten moeten leraren opleiden, bij voorkeur door gepromoveerde onderzoekers. Het moet een opleiding zijn, aldus Kortmann, „waarin studenten een analytische, kritische en onbevooroordeelde houding wordt bijgebracht”.

Studenten moeten veel meer worden „uitgedaagd” om hard te werken, meent rector magnificus Henk Schmidt van de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Universitaire studenten doen gemiddeld vijf jaar over de driejarige bachelor-studie. Dat staat gelijk aan leerlingen in het voortgezet onderwijs die er tien jaar doen om hun gymnasiumdiploma te halen.”

In Rotterdam zijn studenten sinds de introductie van een aanmoedigingsprogramma drie jaar geleden, veel harder gaan studeren. Zo haalde in het jaar 2008-2009 slechts 28 procent van de rechtenstudenten in het eerste jaar het benodigde aantal studiepunten, twee jaar later was dat 78 procent. Uit eerder onderzoek bleek dat studenten gemiddeld slechts drie uur per dag aan hun studie wijden, inclusief het bijwonen van colleges, en bijna vierenhalf uur aan recreatie.