Ruim anderhalf keer zoveel vragen

None

De Nederlandse Nieuwsmonitor publiceert vandaag in samenwerking met onderzoekers van de VU een onderzoek naar Kamervragen. Uit de publicatie, waarin alle Kamervragen op officiëlebekendmakingen.nl zijn geanalyseerd, blijkt dat er nu anderhalf keer meer Kamervragen worden gesteld dan tien jaar geleden. Het afgelopen jaar daalde het aantal Kamervragen (2.586) ten opzichte van een jaar geleden. Dit komt doordat het afgelopen jaar de Tweede Kamer stillag vanwege een kabinetsformatie. Bij elke formatie is een dip in het aantal vragen te zien.

SP’ers Henk van Gerven (99) en Renske Leijten (94) stelden in de periode tussen 19 september 2012 en 5 juli 2013 bijna honderd vragen, terwijl PvdA-Kamerlid Sultan Günal-Gezer slechts één vraag stelde over Somalische piraten. Een Kamerlid stelt gemiddeld eens per zes weken een vraag. Een vraag die doorgaans binnen vier weken wordt beantwoord, terwijl dit officieel binnen drie weken moet. In 2011 schreef nrc.next al over deze overschrijding, destijds werd de termijn nog met twee weken overschreden.

Kamerleden stellen het liefst vragen over zorg en de rechtsstaat. Onderwerpen als huisvesting en infrastructuur zijn het minst populair. Een partij als 50Plus stelde de helft van al zijn Kamervragen over zorg, terwijl de partij zich om financiën, integratie of natuur niet druk maakte. Bij de Partij voor de Dieren gaan twee op de drie vragen over natuur en landbouw.

Er is veel wisselwerking tussen media en politici. Zo is een groot deel (81 procent) van alle Kamervragen gebaseerd op berichten in de media. De Telegraaf is daarin met afstand het vaakst geciteerde medium. Een Kamervraag stellen betekent overigens niet per definitie veel media-aandacht. Zo werd SP’er Van Gerven in totaal het afgelopen jaar 138 keer in de media genoemd: kranten, nieuwszenders en de belangrijke actualiteitenprogramma’s en websites. PvdA-leider Diederik Samsom, het populairst in de media, werd ruim vijfduizend keer genoemd.