Bangmakerij, die ‘grap’ van Delta Lloyd over ouderen

Illustratie Angel Boligan

Bejaardenhuizen

Met het in scène gezet ‘Budget Bejaardenhotel’, over een bejaardentehuis in een afgedankte gevangenis, heeft Delta Loyd zichzelf een slechte dienst bewezen.

In een ‘rectificatie’ (NRC, 29 augustus) argumenteert het bedrijf dat deze stunt de enige manier was om mensen over hun pensioen te laten nadenken.

Bovendien suggereert de verzekeraar dat met zijn producten een schraal pensioen niet voor hoeft te komen. Deze maakbaarheidsgedachte is een flagrante ontkenning van de huidige en toekomstige situatie.

De beroering die Delta Loyd heeft losgewoeld heeft een vervelende nevenwerking.

Op het moment dat het kabinet de gewenste scheiding van wonen en zorg doorzet, en om die reden het bejaardenhuis afbouwt, zijn veel ouderen op het verkeerde been gezet door te suggereren dat de zorg voor mensen met een klein inkomen bedreigd is.

Dat is regelrechte bangmakerij.

De vraag is wie met deze stunt op de proppen is gekomen. Ik maak mij wijs dat het een van de vlotte jongens en meisjes is geweest van de marketingafdeling die maar weinig weet hebben van de situatie waar ze over praten.

De door hen bedachte oplossing is geen fantasie maar een noodzakelijke realiteit!

Maar de echte miskleun is wel dat de marketeers in hun naïviteit denken dat Delta Loyd iedereen een goed pensioen kan garanderen.

Immigranten wonen gewoonweg te kort in Nederland om een voldoende pensioen op te bouwen.

Gescheiden partners zijn niet in staat om het pensioengat aan te vullen. Sommigen van ons hebben tijdens hun leven schulden opgebouwd.

Rudi Westendorp

    • Rudi Westendorp