Aedes sluit vrede met het kabinet – voorlopig

Er is vrede tussen de woningcorporaties en het kabinet. In ieder geval voor deze kabinetsperiode,maakte corporatievereniging Aedes gisteren bekend.

Maandenlang lagen Aedes en minister Stef Blok (Wonen, VVD) in de clinch. De nieuwe verhuurdersbelasting, oplopend tot 1,7 miljard euro in 2017, zou een ramp zijn voor de sociale huisvesting en de bouw. Maar door de 6 miljard aan extra bezuinigingen beschouwt Aedes de heffing nu maar als een „voldongen feit”.

Bovendien heeft Aedes iets uit de vredesbesprekingen gesleept. Corporaties worden niet verplicht hun duurdere huurwoningen en commerciële vastgoed te verkopen of in een aparte bv onder te brengen, zoals het kabinet aanvankelijk wilde. Verder krijgen ze 460 miljoen euro extra voor bijvoorbeeld stads- en dorpsvernieuwing, achterstandswijken en bouw in regio’s waar commerciële partijen niet snel investeren. (NRC)