Samsoms leiderschapstijl is niet zo hard, zegt Diederik Samsom

Diederik Samsom reageert op kritiek dat hij zijn fractie te weinig ruimte geeft.

Sfeer in de PvdA-fractie is „goed”, zegt Samsom.

PvdA-leider Diederik Samsom heeft gisteren kritiek weersproken op de strakke wijze waarop hij leiding geeft aan de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Volgens hem is er in de partij geen spraken van kadaverdiscipline, maar juist van een „levendig debat”, zo vertelde hij tijdens een bezoek aan Leeuwarden aan de NOS.

Samsom reageerde daarmee op steeds dringender verwijten over zijn leiderschap. Met name buitenlandspecialist Desirée Bonis, die in juni uit de Kamer stapte, deed vorige week in een ingezonden artikel in NRC Handelsblad haar beklag over het gebrek aan ruimte voor eigen standpunten in de fractie. „De regie is vaardig”, schreef Bonis, zonder Samsom overigens bij naam te noemen. Haar eigen inbreng moest volgens haar al te snel wijken voor trouw aan het regeerakkoord van PvdA en VVD: „Ervarener fractiegenoten spreken wel over ‘massage’.”

Na het opstappen van Myrthe Hilkens deze week, als tweede PvdA-Kamerlid in korte tijd, meldden verschillende media anonieme klachten over Samsom. Zo zouden volgens De Telegraaf koppige Kamerleden worden geconfronteerd met bandopnames van fractievergaderingen waarin zij een andere opstelling kozen tegenover de afspraken in het regeerakkoord met de VVD. Samsom wees vrijdag tegenover de NOS van de hand dat dit intimiderend zou kunnen werken. „We hebben gewoon met z’n allen teruggekeken naar een paar van die besluiten en geconcludeerd dat er toen op een bepaalde manier over is gesproken”.

Het is traditie bij de PvdA dat fractievergaderingen worden opgenomen. De banden gelden intern in de partij als notulen.

In de PvdA-fractie leven klachten over sommige compromissen met coalitiepartner VVD. Zo hadden verschillende fractieleden dit voorjaar grote moeite met de strafbaarstelling van illegaliteit. Hilkens was een van hen. Zij gaf deze week over haar vertrek alleen een verklaring uit dat voor haar het streven naar idealen en politiek bedrijven in de Kamer niet samengaan. Over de PvdA-leider sprak ze niet, maar aangenomen wordt dat ze moeite had met zijn manier van leiding geven.

Binnen de fractie roept de leiderschapsstijl van Samsom hier en daar wrevel op, zo melden bronnen daar. Vooral het ongeduld van Samsom met partijgenoten die zijn gedachtengang niet volgen, is een gevoelig punt. De PvdA-leider zou zijn fractiegenoten onvoldoende „meenemen” in zijn overwegingen om bepaalde compromissen te sluiten met coalitiepartner VVD.

Sommige Tweede Kamerleden van de PvdA hebben het gevoel dat ze door alle akkoorden met maatschappelijke groeperingen erg veel van hun politieke primaat zijn kwijtgeraakt. De sneldenkende Diederik Samsom, die ook bekend staat om zijn uitgebreide kennis van Haagse dossiers, heeft ook weinig geduld met collega’s die in zijn ogen hun dossiers onvoldoende op orde hebben. Dat zou hij ook in gezelschap laten blijken, waardoor deze Kamerleden zich kwetsbaar voelen.

De PvdA-fractie was de afgelopen dagen bijeen in Sneek ter voorbereiding op het nieuwe politieke seizoen. Gevoelig punt binnen de partij, naast de strafbaarstelling van illegaliteit is onder meer het naderende besluit over de aanschaf van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter. Volgens Samsom was er tijdens de fractiedagen sprake van „een goede sfeer”. Hij betreurt dat Bonis en Hilkens zijn opgestapt, zei hij vrijdag. Dat meer Kamerleden op korte termijn uit onvrede vertrekken verwacht hij niet.