Reisadvies Libanon aangescherpt om burgeroorlog in Syrië

Syrische vluchtelingen steken de grens met Libanon over.
Syrische vluchtelingen steken de grens met Libanon over. Foto AP / Gregorio Borgia

Het reisadvies voor Libanon is vandaag aangescherpt vanwege de situatie in Syrië. Alle niet-essentiële reizen worden ontraden. Nederlanders in Libanon worden opgeroepen extra waakzaam te zijn, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken vanmiddag.

De burgeroorlog in Syrië heeft volgens Buitenlandse Zaken een negatieve invloed op de veiligheidssituatie in Libanon:

“Bedreigend voor de veiligheid zijn de effecten van de Syrische burgeroorlog in onder meer de grensgebieden met Syrië, mede als gevolg van het ontbreken van adequate grensafbakening. Meerdere gewapende groeperingen zijn in deze grensgebieden met elkaar in conflict, deels ook om de eigen wapenbevoorrading veilig te stellen.”

Er zijn echter ook binnenlandse problemen waardoor spanningen in Libanon snel kunnen oplopen, zoals de religieuze tegenstellingen in het land. Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de veiligheid in Libanon plotseling en snel kan verslechteren. “Incidenten die eerst plaatselijk van karakter zijn kunnen zich snel uitbreiden naar een groter gebied.” Reizigers kunnen het risico lopen verzeild te raken in geweldsincidenten of op de verblijfplaats vast te komen zitten.

In gebieden in het noorden van het land, in de Bekavallei, en op locaties met grote sunnitische en shi’itische gemeenschappen kunnen de spanningen hoog oplopen, vooral rond het vrijdaggebed, aldus het ministerie. In Tripoli laaien gevechten tussen verschillende gemeenschappen regelmatig op. In de shi’itische stadswijken in het zuiden van Beiroet bestaat een dreiging voor bomaanslagen. Twee bomaanslagen bij soennitische moskeeën in Beiroet kostten vorige week aan zeker 47 mensen het leven.

Al langer spanningen door Syrische burgeroorlog

De al ruim twee jaar durende burgeroorlog in Syrië heeft al langer gevolgen voor de stabiliteit van Libanon. De sektarische spanningen tussen de sunnieten en shi’ieten in het land zijn toegenomen: de sunnitische minderheid in het land steunt de rebellen die tegen president Assad vechten, terwijl veel shi’ieten het Syrische regime juist steunen. De gewapende shi’itische beweging Hezbollah, een belangrijke factor in de Libanese politiek, heeft strijders naar Syrië gestuurd om het regime-Assad te steunen.

Naast de spanning tussen de bevolkingsgroepen ondervindt Libanon nog op een andere manier last van het Syrische conflict: sinds begin 2011 zijn een miljoen Syriërs naar Libanon gevlucht, dat slechts vier miljoen inwoners heeft.