Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Peiling NRC: Nederlanders vooral bezorgd over de economie

Nederlanders maken zich vooral zorgen over de aanhoudende economische crisis blijkt uit een peiling.
Nederlanders maken zich vooral zorgen over de aanhoudende economische crisis blijkt uit een peiling. Foto ANP / Lex van Lieshout

Veel Nederlanders zijn angstig over de economie, Europa en de islam. Dit blijkt uit een steekproef die bureau Motivaction in opdracht van NRC Handelsblad heeft gehouden onder 835 Nederlanders tussen 16 en 80 jaar. In een vooronderzoek werd aan deelnemers een open vraag gesteld naar hun angsten. Op de uitkomsten daarvan werd in een tweede peiling doorgegaan.

De peiling ging met name over angst en paniek, door de onderzoekers omschreven als ‘controleverlies’ en ‘het gevoel geen uitweg meer te hebben’. Het is voor het eerst dat Motivaction dergelijk controleverlies peilt. Vergeleken bij vorige peilingen zijn vooral de zorgen en angsten over de economische situatie flink toegenomen, van 37 procent tot 61 procent van de bevolking. Wel 82 procent van de gepeilde Nederlanders is bezorgd tot in paniek over de ‘verkeerde aanpak van de economische crisis’.

Volgens Martijn Lampert, research director bij Motivaction, zijn deze zorgen en angsten de oorzaak van het geringe consumentenvertrouwen. Lampert schrijft vandaag in de krant:

“Gevoelens van onrust werden eind 2012 bij de start van het huidige kabinet prominent zichtbaar toen duidelijk werd wat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor inkomensgroepen zou gaan betekenen.”

Vooral PVV-stemmers in paniek

Het is ook terug te zien grote bezorgdheid en angst over zorgkosten. Met name PVV-stemmers geven bij diverse onderwerpen het vaakst aan wel eens gevoelens van ‘paniek’ te hebben. Die paniek is bij hen het grootst over ‘te veel financiële steun aan andere landen in de Europese Unie’. Ook de angst over de invloed van de islam scoort nog steeds hoog in dit onderzoek.

Ook socioloog Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleert in onderzoeken ‘het sentiment en ressentiment tegen alles wat vreemd, anders en van elders is’. Volgens Lampert is sprake van “een diepgewortelde en emotionele frustratie”. Irrationele gevoelens die politici volgens hem ook moeten adresseren.