Nawoord Karel Knip

Het artikel wees erop dat de invloed van klimaatverandering op het uitsterven van soorten wordt gedramatiseerd aan de hand van primitieve modellen die aantoonbaar niet juist zijn. Ze houden onder meer geen rekening met adaptatie van soorten en negeren de interactie tussen soorten. Die interactie kan klimaatinvloed versterken, maar het mogelijk effect is ook zwaar overdreven. Tussen deze twee constateringen bestaat geen tegenspraak.

De afname van het zomerzeeijs rond de noordpool is een ramp voor de ijsbeerpopulatie, maar er is niet één klimaatmodel dat voorspelt dat alle zomerzeeijs zal verdwijnen. Voor de kust van Canada zal veel zeeijs blijven bestaan.

Vooralsnog heeft de ijsbeer meer te lijden gehad van de jacht dan van ijsverlies.