Klimaatverandering (2)

Karel Knips betoog (bijlage Wetenschap, 24 augustus) doet me denken aan dat van de creationisten en aan de drukte rond de laatste IPCC rapportages: vind een paar ‘missing links’ en dan zal de rest ook wel niet kloppen. Maar deze ‘links’ blijken niet eens te ontbreken! Zoals zo vaak gaat het om goed lezen.

In de recente review van Cahill e.a. (vrij te downloaden) wordt ingegaan op het hoofdonderwerp van Knip’s stuk: relaties tussen temperatuur, soortenverspreiding en (lokaal) uitsterven. Volgens Knip bestaan deze relaties amper en is er geen mechanistische verklaring in de literatuur te vinden. In paragraaf 3 van Cahill’s review, waarin precies die vraag gesteld wordt, staat dit: ‘Warm-edge contractions have been documented, including large-scale review studies spanning hundreds of species.’

Dus de relaties tussen temperatuur en verspreiding van organismen is duidelijk aangetoond. Dit kan leiden tot lokaal uitsterven. In hun studie zijn ze vervolgens daarnaar op zoek gegaan, en naar de achterliggende mechanismen. Ze komen dan tot de conclusie dat er veel gevallen van lokaal uitsterven te vinden zijn. De hoofdoorzaak in vele gevallen is niet de sterfte als gevolg van fysiologische intolerantie voor hogere temperatuur (dat is het belangrijkste mechanisme voor uitsterven waarop Knip doelt in zijn stuk). Voedselgebrek wordt door Cahill e.a. vaak als oorzaak gevonden. Citaat (par. 4i): ‘Many authors have predicted that altered species interactions may be an important cause of extinction resulting from climate change, and our results empirically support the importance of these interactions (relative to other factors) among documented cases of local extinction.’

Daarnaast is Knips argumentatie inconsistent. De ‘mismatch’ in predator-prooi relaties wordt door hem gebagatelliseerd, maar wel als alternatieve verklaring neergezet om aan te tonen dat de ‘profetieën’ niet kloppen. De ene keer zijn de simulatiemodellen ‘makkelijk genoeg’ en worden ze onder de ‘profetieën’ geschaard, de andere keer (bij Beale e.a.) zijn de modellen blijkbaar wel ok.

Arjen Boon

Amsterdam