Deze kaart laat zien hoe ingewikkeld de lappendeken Syrië is

Hoewel de VS nu toch op het punt staan luchtaanvallen uit te voeren, deinsde de internationale gemeenschap er tot nu toe voor terug om in te grijpen in Syrië. Een van de redenen is de complexe bevolkingssamenstelling van het land, die mooi te zien is op een kaart van Columbia University.

Op de kaart, gesignaleerd door Washington Post-blogger Max Fisher, zijn de verschillende etnische en religieuze groepen in Syrië te zien en ook welke talen zij spreken. Elke kleur hoort bij een aparte groep. De kaart wordt gedomineerd door de kleur geel van de sunnieten, die de meerderheid van de bevolking vormen. Alle macht is echter in handen van de clan van president Assad, die tot de kleine minderheid van de alawieten (donkergroen) - een variant van het shi’isme - behoort.

De kaart (klik hier voor een grote versie) laat zien dat veel bevolkingsgroepen enclaves binnen Syrië vormen, hoewel er ook overlap is. In het noorden vallen de grote enclaves van de Koerden op, die al lange tijd worden onderdrukt in Syrië en samen met sunnitische rebellen de wapens hebben opgenomen tegen het regime-Assad. In het zuiden, aan de grens met Israël, wonen veel Druzen, een kleine religieuze gemeenschap die is voortgekomen uit het shi’isme. Aan de westkus ten slotte wonen relatief veel Syrische christenen.

Voor een goed begrip van het Syrische conflict is de kaart onmisbaar. Wat ruim twee jaar geleden begon als een volksopstand tegen het dictatoriale bewind van Assad, is inmiddels uitgegroeid tot een venijnige burgeroorlog. De alawieten klampen zich vast aan hun president, uit angst wat hen te wachten staat als de sunnieten de macht zouden grijpen. Om dezelfde reden steunen de christenen Assad, die deze minderheid de ruimte gaf hun geloof te belijden.