Beelden

De rechtbank is niettemin van oordeel dat het Openbaar Ministerie onjuist heeft gehandeld door niet alleen de camerabeelden maar ook raambiljetten, billboards, televisiespotjes, ringtones en een speelfilmversie van het incident te verspreiden. Het verweer dat de Nederlands gesproken film niet is ondertiteld, en derhalve wereldwijd geen schade kan hebben veroorzaakt aan verdachten, wordt verworpen, gelet op het overwegend non-verbale gehalte van de bewuste film, die grotendeels bestaat uit geweldshandelingen.

Het bezwaar van verdachten dat zij niet zijn aangezocht voor een hoofd- danwel bijrol in de film, wordt eveneens verworpen.

(SdJ)