AOW op palmenstrand

Ik ben 65 en wil op de Filippijnen gaan wonen met mijn vriendin die niet werkt en geen inkomen heeft. Ik wil mijn bankrekening in Nederland aanhouden. Kan het gebeuren dat mijn AOW wordt stopgezet?

Een tropisch klimaat, palmenstranden en zorgeloos genieten tegen lagere lasten. Daarop hoopt een AOW’er die met zijn vriendin naar de Filippijnen verkast. Er zijn grofweg twee mogelijkheden: je gaat ofwel echt emigreren of je houdt Nederland als domicilie. In het eerste geval moet je minimaal vier maanden per jaar in ons land blijven wonen. Doe je dat niet, dan moet je je doorgaans laten uitschrijven uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Dat beïnvloedt je rechten en plichten in dit land, of je hier nu een huis bezit of niet.

Een GBA-uitschrijving en vestiging op de Filippijnen betekent in principe dat je emigreert. Voor je AOW hoeft dat geen probleem te zijn. Nederland en de Filippijnen hebben een belastingverdrag, waardoor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) je AOW probleemloos overboekt. De SVB houdt 5,85 procent belasting in, maar de premieheffing en de bijdrage Zvw vervallen.

Maar wie is die vriendin? Krijgt zij ook AOW? Of is er recht op partnertoeslag? Dan krijgen jullie die uitkeringen (minus 5,85 procent belasting) ook na emigratie. Het pakt anders uit voor de alleenstaande AOW’er die een liefdesnestje sticht met een Filippijnse schone die Holland nimmer heeft gezien. In dat geval wijzigt de alleenstaande-AOW in de lagere samenwoner-AOW met mogelijk partnertoeslag, afhankelijk van haar leeftijd en inkomen.

Probeer niet om de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te foppen door ten onrechte te doen alsof je alleenstaand geniet van de zon. De SVB wisselt gegevens uit met de Filippijnen. Desnoods stuurt men een controleur op pad. Word je betrapt op AOW-fraude, dan moet je het te veel uitgekeerde terugbetalen plus eenzelfde bedrag aan boete. Een volgende overtreding kost 150 procent boete. Die mag de SVB verrekenen met je AOW, waardoor je een flinke tijd niets krijgt uitgekeerd. Ook moet je vaak jaarlijks bewijzen dat je nog leeft door je levensbewijs te retourneren aan de SVB. Bij onvoldoende informatieverstrekking kan de SVB de AOW (tijdelijk) stoppen.

Dat de Filippijnen buitenlands inkomen onbelast laten, wil niet zeggen dat je uitkeringen van verzekeraars en pensioenfondsen daar zonder meer belastingvrij kunt innen. Bij emigratie legt de fiscus doorgaans een hoge conserverende aanslag op. Deze wordt bijvoorbeeld geïnd als je je pensioen afkoopt, wat niet mag. Je mag wel gewoon je pensioenuitkeringen ontvangen. Na tien jaar buitenland kun je om kwijtschelding vragen. Maar tegen die tijd heeft de heimwee je mogelijk al weer naar Nederland gejaagd.