Aandeel groene energie stijgt nauwelijks meer

Het aandeel groene energie in het Nederlandse energieverbruik is in 2012 marginaal toegenomen. Het CBS meldt dat vorig jaar 4,4 procent van het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt. In 2011 was dit 4,3 procent.

Opmerkelijk in 2012 was de snelle groei van zonnestroom. Zonnepanelen werden goedkoper en de productie van zonnestroom steeg meer dan 100 procent. De totale bijdrage van zonnestroom aan het verbruik van hernieuwbare energie was in 2012 circa 1 procent. De meeste hernieuwbare energie komt nog steeds uit biomassa, ruim 70 procent. Een kleine 20 procent komt uit windenergie.

Om de vergroening van de Nederlandse energievoorziening te versnellen is een energieakkoord gesloten. De komende jaren worden veel windmolens geplaatst, op land en op zee. Vijf kolencentrales gaan dicht en energiebesparing krijgt prioriteit.

In het regeerakkoord staat nog dat 16 procent duurzame energie in 2020 het streven is. In het energieakkoord is dat 14 procent geworden; 16 procent is het streven voor 2023.