2014 is alweer een verkiezingsjaar

Inwoners protesteren tegen de fusie op het provinciehuis in Utrecht.
Inwoners protesteren tegen de fusie op het provinciehuis in Utrecht. Foto ANP

Nu zijn het ‘slechts’ peilingen. Met desastreuze uitkomsten voor beide coalitiepartijen. Volgens de laatste telling van Maurice de Hond zou de VVD nog maar 21 zetels krijgen als nu verkiezingen worden gehouden: een verlies van 20 zetels. De PvdA zou 25 zetels verliezen en uitkomen op 13 zetels. Samen 34 zetels, waarmee de coalitie ver van een meerderheid is.

Verkiezingen zijn de enige echte peiling, luidt het bezwerende antwoord van de verliezers. Die verkiezingen komen er aan: op 19 maart voor de gemeenteraad. Twee maanden later, op 22 mei, voor het Europees Parlement.

De parlementaire geschiedenis laat zien dat dit soort ‘verder weg gelegen’ verkiezingen altijd van invloed zijn op de politieke humeuren aan het Binnenhof.

Bij lokale verkiezingen laat een groot deel van de de kiezers zich immers leiden door het gedrag van de politici in Den Haag. Met de raadsverkiezingen in zicht zullen de partijen in de Tweede Kamer dan ook een grotere profileringsdrift, oftewel minder compromisbereidheid tonen. Volgt er een voor de coalitie tegenvallende verkiezingsuitslag dan leidt dit ongetwijfeld tot onrust bij VVD en PvdA.

Naar het zich nu laat aanzien worden de Europese verkiezingen een uitspraak voor of tegen Europa. Dit gepolariseerde klimaat zal van invloed zijn op alle maatregelen waar het woord Europa in voorkomt.