DeJSF en andere heikele besluiten

Hoe hecht de coalitie van VVD en PvdA mag lijken op financieel-economisch gebied, ook dit parlementaire seizoen vallen er besluiten die voor de één pijnlijk zijn, en voor de ander een feestje. De coalitiegenoten hebben in de formatie afgesproken elkaar dingen te gunnen, maar het parlement behandelt al die winst- en verliespunten natuurlijk los van elkaar. Neem de verhuurdersheffing voor woningcorporaties, onprettig voor sociaal-democraten. Of de lastenverzwaringen voor zowel burgers als bedrijven, die de VVD-achterban verfoeit.

Zeer gevoelig ligt ook de aankoop van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig de Joint Strike Fighter. De VVD wil allang, maar de PvdA durft nog niet. Hoe verkopen de sociaal-democraten zo’n miljardenuitgave aan een gevechtsvliegtuig, terwijl in uitkeringen en zorgbijdragen gesneden wordt?

Immigratie en asiel is ook typisch een onderwerp waar de standpunten van VVD en PvdA te ver uit elkaar liggen om er beide beter uit te komen. Staatssecretaris Teeven (Justitie, VVD) komt binnen enkele weken met zijn plannen om de vreemdelingendetentie humaner te maken. Slikken voor de VVD, die een zo streng mogelijk uitzetbeleid voorstaat. Daar staat de strafbaarstelling van illegaliteit weer tegenover, voor de PvdA-fractie een zeer gevoelig punt. En PvdA-leider Samsom moet intussen kritiek pareren op de strakke wijze waarop hij zijn fractie leidt, nadat twee ontevreden PvdA-Kamerleden zijn opgestapt.