Regel die nucleaire top toch maar niet

Eén man is al een jaar bezig een nucleaire top in Nederland te organiseren Nu is hij uit zijn functie gezet Volgens de AIVD is hij niet integer

Redacteur Justitie

„Een man met grote bekwaamheden”, noemde minister Opstelten (Justitie en Veiligheid, VVD) hem gisteren. Ook de korpsleiding van de nationale politie is unaniem van mening dat commissaris Tom Driessen (56) „een groot talent” is, zegt politiewoordvoerster Petra Klap. Maar de AIVD ziet dat een slagje anders. De inlichtingendienst oordeelde deze maand na een onderzoek dat Driessen niet integer is en weigert een verklaring van geen bezwaar. Daarop kon zijn korpsleiding niets anders doen dan Driessen – voormalig hoofd van de nationale recherche – met onmiddellijke ingang het commando over de beveiliging van een wereldtop over nucleair terrorisme in Den Haag ontnemen. Heel vervelend en pijnlijk, oordeelt Opstelten.

Tweede keer

Het is de tweede keer in twee jaar tijd dat Driessen op die manier het nieuws haalt. In 2011 moest hij na twee jaar al opstappen bij de politieorganisatie Europol omdat het Europese fraudebureau had vastgesteld dat hij vertrouwelijke informatie had gelekt. Uit onderzoek van de computer van Driessen was gebleken dat hij vanaf zijn privé-adres een e-mail met vragen en antwoorden over een sollicitatieprocedure doorstuurde naar de bevriende commissaris Wilbert Mossink.

Zijn voormalige hooggeplaatste collega’s beloofden Driessen echter dat ze hem er weer snel bovenop zouden helpen. Driessen, zo liet de politietop in 2011 al weten, zou zich voortaan gaan bezighouden met „projectmatige werkzaamheden”. Hij werd na een paar maanden aangesteld als commandant van de wereldtop tegen nucleair terrorisme (Nuclear Security Summit) die in maart volgend jaar in Den Haag wordt gehouden. Een prestigieuze functie want het gaat om de grootste top in Nederland ooit. Een zestigtal staatshoofden en duizenden delegatieleden en journalisten komen. Twee dagen lang zal in de Randstad min of meer een noodtoestand gelden om alles en iedereen te beschermen.

Bijna anderhalf jaar werkte Driessen aan de voorbereidingen voor die top. De afgelopen maand deed de AIVD op verzoek van de politietop een veiligheidsonderzoek naar Driessen. Twee AIVD-onderzoekers spraken met hem. Ze concludeerden dat Driessen „onvoldoende open” was in het gesprek omdat hij geen uitleg gaf over zijn affaire bij Europol. De AIVD informeerde Driessen en de politie dat ze het voornemen hebben hem geen verklaring van geen bezwaar te geven. Driessen gaat tegen dit besluit in beroep, maar de plaatsvervangend korpschef Ruud Bik informeerde afgelopen maandag al politiemensen dat Driessen zijn werk „met onmiddellijke ingang” moet staken.

Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP zegt „met grote verbazing en onbegrip” kennis te hebben genomen van deze kwestie. „Onze achterban snapte het al niet toen Driessen na de incidenten bij Europol weer gewoon mocht terug keren bij de politie. Sterker nog: het is totaal onbegrijpelijk dat Driessen deze belangrijke functie kreeg.”

Van de Kamp wijst erop dat „de gemiddelde brigadier of hoofdagent gewoon wordt ontslagen als zich een dergelijk kwestie voordoet”. Wat hier is gebeurd, schaadt volgens de vakbondsvoorzitter „het beeld van de integriteit van de Nederlandse politie. Het is niet uit te leggen dat Driessen anderhalf jaar lang op zo’n kwetsbare positie heeft kunnen zitten. Het opstappen bij Europol was al schadelijk voor de Nederlandse politie en nu is het nog erger.”

Belangrijke veiligheidsklus

Van de Kamp wil dat er een onafhankelijk onderzoek naar deze kwestie komt. „Waarom doet de AIVD pas na 1,5 jaar een veiligheidsonderzoek naar Driessen? De Nuclear Security Summit is een van de belangrijkste veiligheidsklussen van de afgelopen decennia. Die moet gezien het onderwerp en de aanwezigheid van tientallen staatshoofden tot in de puntjes beveiligd worden.”

Ook Nine Kooiman, Tweede Kamerlid van de SP, snapt niet waarom minister Opstelten meer dan een jaar nodig had om te besluiten dat er een veiligheidsonderzoek moest komen. „Dit is heel bizar en schadelijk voor onze politie.” Ze zal Opstelten dinsdag mondeling vragen stellen in de Tweede Kamer.