Boxtel: vergunning opsporing schaliegas moet ingetrokken

Minister van Economische Zaken Henk Kamp geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas. Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar het gas.
Minister van Economische Zaken Henk Kamp geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas. Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar het gas. Foto ANP / Robin Utrecht

De gemeente Boxtel, een beoogde locatie voor proefboringen naar schaliegas, heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken twee weken geleden met een brief verzocht om de afgegeven vergunning voor de opsporing van schaliegas in Brabant in te trekken.

Die vergunning werd verstrekt in 2010 aan het Britse bedrijf Cuadrilla, zo meldt de gemeente. Destijds was volgens Boxtel niet alle benodigde informatie beschikbaar waardoor de vergunning ‘ongefundeerd verleend’ is, zo laat Boxtel vandaag weten tegenover het Omroep Brabant.

Vergunning is voor opsporing, nog niet voor proefboring

Vergunningen voor proefboringen zijn nog niet verstrekt, daarover is nog geen besluit genomen door de Kamer. Het gaat hier alleen om de zogenoemde exploratievergunning, ook wel opsporingsvergunning genoemd. Die is afgegeven door de landelijke overheid en houdt in dat Cuadrilla in een bepaald gebied (Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder) in de grond mag boren om de exacte locatie van het schaliegas te kunnen achterhalen.

Daarnaast moet Cuadrilla ook nog toestemming krijgen van de gemeente om een boorinstallatie boven de grond te plaatsen. Vooralsnog wordt er gewacht met de eerste proefboring, zeker tot halverwege 2014. Maar Boxtel wil dus dat de eerste vergunning helemaal van tafel gaat en er ook geen sprake kan zijn van proefboringen. Die zouden op zijn vroegst eind 2014 plaats gaan vinden.

Rapport over risico’s nader bestudeerd

Maandag bracht minister Kamp een onderzoek naar buiten met daarin de risico’s die verbonden zijn aan boringen naar schaliegas. Hij liet daarbij weten alleen te willen gaan boren als dat op een ‘verantwoorde manier’ mogelijk is. Een definitief besluit is er nog niet. Wel legde Kamp maandag nog uit waarom schaliegaswinning wenselijk is:

“Het gebruik van aardgas is hoog. Dat vinden we allemaal prettig. Maar de voorraad is eindig en dus zullen we op termijn aardgas moeten gaan importeren. Dat betekent dat we inkomsten gaan missen van aardgas en dat we daarentegen uitgaven zullen doen. Dat zal gevolgen hebben voor de financiële huishouding van Nederland.”

Maandag vond een bijeenkomst plaats in Boxtel over de mogelijke proefboringen:

De brief aan de minister werd al voor het verschijnen van dit rapport door Boxtel verstuurd. Boxtel ontkent dat het gaat om een wanhoopspoging maar ziet wel in dat de kans niet heel groot is dat de gemeente het besluit van de minister kan beïnvloeden: ”Het is een middel om de discussie op gang te brengen. De brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.”

Schaliegaswinning omstreden door gebruik chemicaliën

Schaliegas wordt gewonnen door chemicaliën en zand onder grote druk in de bodem te pompen. Tegenstanders zijn bang dat dit grote schade aan de grond veroorzaakt. Om die reden was besloten tijdens het onderzoek naar de gevolgen van de winning voor het milieu ook nog geen proefboringen toe te staan.

Kamp neemt in oktober waarschijnlijk een besluit of hij de aanvraag voor de proefboringen in behandeling neemt. De minister wil eerst nog een nader advies afwachten van de commissie die de milieugevolgen van aanbevelingen uit het rapport bestudeert. Dat wordt eind september verwacht. Het proces tot het verlenen van de vergunning kan nog wel duren tot halverwege 2014.

Uit het onafhankelijk onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos in opdracht van het ministerie zou blijken dat de risico’s van opsporing en winning van schaliegas goed te ondervangen zijn, een conclusie die vorige week ook al uitlekte.