Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Media

NRC vanaf vandaag in nieuwe vormgeving

Er is geen lezer die een krant leest voor de vorm van die krant. In een krant gaat het over de inhoud. Is die betrouwbaar? Zet die aan tot denken? Strijkt die soms tegen de haren in? Geeft die inzicht? Daar gaat het in een krant als de onze over.

Die inhoud mag nog zo goed zijn, hij zou ontoegankelijk zijn zonder vorm. De vorm geeft hiërarchie aan het nieuws, legt accenten en gidst de lezer door de krant. De vormgeving bepaalt voor een groot deel het karakter dat de krant uitstraalt. Is die schreeuwerig of bedaard? Saai of stijlvol? Daarom besteden redacties er terecht veel aandacht aan. Goede vormgeving is bijna onzichtbaar.

De eerste voorpagina in nieuwe vormgeving op een beeldscherm op de redactievloer

NRC Handelsblad verschijnt vandaag in een nieuwe vorm. Dat is het logische vervolg op een stap die we in maart 2011 zetten. Toen ruilden we het broadsheetformaat in voor de tabloid. De krant werd de helft kleiner en dubbel zo dik. Nu passen we de vormgeving aan dat tabloidformaat aan. Zo is er vanaf vandaag een structuur die doordeweeks in drie katernen de drie grote aandachtsgebieden van de krant vat: nieuws, economie, cultuur. Met  nieuwe letters, de Publico en de Guardian. Het nieuws wordt herschikt. Het cultuurnieuws staat op een logische plaats in het dagelijks cultuurkatern; de pagina’s buitenlands nieuws uit de ‘De Wereld’ zijn verhuisd naar het dagelijkse nieuwskatern; een dubbele pagina ‘Boeken’ gaat van vrijdag naar zaterdag; sommige interviews van dinsdag naar de weekendkrant. Met een betere navigatie krijgen meer artikelen een introtekst en een trefwoord zodat de lezer sneller kan beoordelen of hij het hele stuk wil lezen. De titelbalk op de voorpagina werd aangepast aan de tabloid. Uitneembare katernen krijgen een visuele ‘cover’. En nee, er wordt niet bespaard op woorden.

De hele operatie vond plaats onder leiding van onze nieuwe, uit Duitsland afkomstige, art director Christine Schille, die eerder verantwoordelijk was voor de vormgeving bij de Financial Times Deutschland en de Financial Times in Londen. Zij kreeg de opdracht een vormgeving te ontwerpen die de inhoud van de krant ondersteunt en toegankelijk maakt, de lezer gidst bij zijn bezoek aan ons huis en het stijlvolle karakter van NRC Handelsblad benadrukt. Met haar team en in samenspraak met chefs en eindredacteuren werkte ze maandenlang aan dit project. Het resultaat van het werk van deze geweldige groep mensen hebt u in handen. Het is een nieuwe stap op een weg die in 1828 begon voor het Amsterdamse Algemeen Handelsblad en in 1844 voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant. In 1970 kwamen ze samen in NRC Handelsblad.

De redactie gaat vol vertrouwen verder op deze weg in de overtuiging dat meer dan ooit behoefte is aan goede journalistiek. Op papier en digitaal. Journalistiek die tegels licht, analyseert, inzicht geeft en ruimte biedt aan tegendraadse meningen. Dat vatten we samen in de nieuwe slogan: NRC. Durf te denken. Ik nodig u, beste lezer, uit om dat samen met ons te doen.

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen is te zien in NRC Handelsblad van vandaag:

NRC Handelsblad vernieuwt de krant

Blogger

Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch is hoofdredacteur van NRC en schrijft op deze blog over nieuwe ontwikkelingen bij NRC en de dagelijkse praktijk op de redactie. U kunt hem ook volgen op Twitter.