Noord-Holland tegen superprovincie met Utrecht en Flevoland

De provincie Noord-Holland is tegen de fusie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zoals minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) die voor zich ziet. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vandaag in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad.

Commissaris van de Koningin in Noord-Holland Johan Remkes.
Commissaris van de Koningin in Noord-Holland Johan Remkes. Foto ANP/ Remko de Waal

De provincie Noord-Holland is tegen de fusie van Utrecht, Noord-Holland en Flevoland zoals minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) die voor zich ziet. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vandaag in een ingezonden stuk in NRC Handelsblad.

“Onze conclusie is dat we met dit wetsvoorstel en de onderbouwing – of, liever gezegd, het geheel ontbreken daarvan – niet moeten instemmen”, schrijven commissaris van de Koning Johan Remkes en Elvira Sweet, lid van de Gedeputeerde Staten Noord-Holland. Van de drie provincies die Plasterk in 2016 wil laten samengaan, stond Noord-Holland aanvankelijk nog het welwillendst tegenover de fusie.

Nu schrijven Remkes en Sweet dat hen “geheel ontgaat waarom alleen voor onze drie provincies samenvoeging noodzakelijk zou zijn”. De “voorgespiegelde financiële voordelen” zouden volgens hen net zo goed door de huidige provincies kunnen worden gerealiseerd. Tot half oktober hebben alle partijen de tijd om hun standpunt over het wetsvoorstel aan Plasterk te laten weten.

    • Annemarie Kas