Zzp’ers komen op stoom

De actie van zzp’ers tegen de verzwaring van de lasten komt op stoom dus een demonstratie is nu nog niet nodig, vindt Hans Wiegel.

De actie om de door VVD en PvdA afgesproken belastingverzwaring voor de zelfstandigen zonder personeel (de zzp’ers) niet door te laten gaan, begint op stoom te komen.

Het plan is onredelijk, het brengt nogal wat van de inmiddels 800.000 kleine zelfstandigen in de bijstand. Het kost meer dan dat het zal opbrengen. Het is dus financieel, economisch en sociaal een wangedrocht. Heel veel reacties kwamen binnen op mijn stuk van twee weken geleden.

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft publiekelijk erkend dat de zzp’ers extra kwetsbaar zijn. Hun koopkracht is nu al meer gedaald dan die van anderen. Dat is dus zonder die beoogde belastingverzwaring die straks misschien wordt ingevoerd. Ook minister Kamp van Sociale Zaken heeft de deur op een kier gedaan.

De ministers wilden niet zeggen of de plannen worden doorgezet. We horen dat pas op Prinsjesdag. De zzp’ers en hun organisaties zullen dat niet lijdzaam afwachten. Gebruik maken van de publicitaire golf. Op hoog niveau gesprekken aangaan met Financiën. Maar ook met de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken. Met de ministers Asscher en Kamp. Die zullen zo’n aangevraagd gesprek niet uit de weg kunnen gaan.

Zeker ook met de regeringsfracties en de oppositie. D66 heeft om een discussie in de Tweede Kamer gevraagd. Het CDA heeft zich al tegen verklaard. Ik denk dat de SP en de PVV dat ook zullen doen. De PvdA zegt dat het in de plannen „hooguit om enkele honderden euro’s per jaar gaat: misschien een of twee euro per werkdag”. De Stichting Zzp-Nederland spreekt echter van enkele honderden euro’s per maand. Lust u nog peultjes?

Heel belangrijk is het dat de beoogde belastingverzwaring pas voor 2015 is gepland. Er is dus tijd. Ook om VNO/MKB en de vakbeweging, die zich al tegen de plannen hebben gekeerd, tot bondgenoten te maken.

Ik las ergens dat de zzp’ers door hun leidslieden ook naar het Malieveld in Den Haag zullen worden geroepen. Allemaal mooi en aardig, maar het gaat erom of zo’n happening echt zoden aan de dijk zet.

Gewoon eerst achter de schermen met argumenten de regering proberen haar lastenverzwaringsplan te laten intrekken. Als dat niet meteen lukt: actie in de media. Druk op het parlement uitoefenen.

En als het lukt dan een feestje op het Malieveld. Succes!

Hans Wiegel is oud-leider van de VVD.