Onderwijsraad: geef slechte school geen tweede kans

Het Islamitisch College Amsterdam moest in 2010 de deuren sluiten.
Het Islamitisch College Amsterdam moest in 2010 de deuren sluiten. Foto ANP / Koen Suyk

De Onderwijsraad wil dat bestuurders van slechte scholen die gedwongen moesten sluiten, niet meteen een nieuwe onderwijsinstelling kunnen oprichten. Dat meldt dagblad Trouw.

Dat adviseert de Onderwijsraad op verzoek van de gemeente Amsterdam. De stad is in conflict met de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) over een nieuwe school.

Onderwijsraad bezorgd om draaideureffect

Volgens de raad moeten drempels opgeworpen worden voor bestuurders die hun school hebben laten stranden, zeker als verwacht wordt dat een nieuwe instelling wederom onder de maat zal presteren. Voordat de nieuwe maatregel in werking kan treden moet de wet worden aangepast.

De raad maakt zich net als de gemeente zorgen om het ‘draaideureffect’, waarbij betrokken bestuurders van een slechte school na sluiting onder een andere naam weer een nieuwe school kunnen openen. Anderzijds vindt de raad ook dat eventuele nieuwe regels het stichten van een school niet zouden mogen belemmeren. Dat gaat ten koste van de keuzevrijheid van ouders.

Gemeente weigerde aanvraag nieuwe islamitische school

De gemeente weigerde in juni een aanvraag voor een nieuwe islamitische school voor voortgezet onderwijs, ondanks een positief oordeel van het ministerie van Onderwijs. Onderwijswethouder Pieter Hilhorst bevestigde destijds dat de gemeente niet overtuigd was van de kwaliteit van de school.

Het ging volgens de gemeente om een voortzetting van het Islamitisch College Amsterdam, dat in 2010 moest sluiten vanwege een leerlingentekort. De SIO wilde op dezelfde locatie een scholengemeenschap beginnen voor mavo, havo en vwo.

Gemeente wilde extra voorwaarden, SIO-bestuur weigerde

De gemeente wilde extra voorwaarden stellen op het gebied van kwaliteit en bestuurskracht om een tweede mislukking te voorkomen, maar het bestuur weigerde daaraan te voldoen. Daarom klopte Amsterdam bij de Onderwijsraad aan voor advies.

Hilhorst laat in een reactie aan Trouw weten niet tegen islamitisch onderwijs te zijn, wel tegen ‘slecht islamitisch onderwijs’.