Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Kabinet is het eens over begroting volgend jaar

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

Het kabinet is het eens over de begroting van volgend jaar. Dat heeft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag gezegd na afloop van een overleg tussen alle bewindslieden over de invulling van de extra bezuinigingen van zes miljard euro, meldt persbureau Novum. Dijsselbloem wilde niet ingaan op de inhoud van de begroting.

Het pakket is volgens Dijsselbloem “goed voor Nederland”, ondanks de bezuinigingen. “Het gaat niet alleen om bezuinigen, maar om veel meer dan dat.” De maatregelen zelf worden echter pas officieel bekendgemaakt op Prinsjesdag, als het kabinet de begroting voor volgend jaar presenteert.

‘Koopkracht daalt met een procent’

De Telegraaf meldde wat eerder vandaag wel al enkele nieuwe details over de inhoud van de begroting te kennen. Volgens de krant zal de gemiddelde koopkracht het komende jaar rond de een procent dalen. De middeninkomens zullen daarbij iets beter af zijn dan de hoogste en laagste inkomens.

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn ook overeengekomen dat Nederlanders volgend jaar een ton belastingvrij mogen schenken. Ze moeten dat geld dan wel in de eigen woning steken. De schenking van maximaal honderdduizend euro moet zorgen voor een minder grote hypotheekschuld. Ook kan ze worden gebruikt voor investeringen in het huis, zoals een renovatie. Het kabinet zei eerder al ‘slapende vermogens’ in de economie te willen laten vloeien.

Het kabinet gaat ook het systeem van toeslagen vereenvoudigen. Er komt een huishoudentoeslag in plaats van verschillende toeslagen als huurtoeslag en zorgtoeslag, aldus de krant. Dit moet het aantal rechthebbenden terugbrengen. Het kabinet praat de komende dagen nog verder over de precieze uitwerking van de afspraken.

Update 14.25: Fractievoorzitter van ouderenpartij 50PLUS Henk Krol zegt op Twitter blij te zijn met de beslissing om meer belastingvrij te schenken:

Twitter avatar HenkKrol Henk Krol Kabinet lijkt het voorstel van #50PLUS voor verruiming belastingvrij schenken te omarmen. Als dat zo is: hulde!
Twitter avatar HenkKrol Henk Krol We wachten uitwerking af, met name of ook belastingvrij schenken aan kleinkinderen en schenken voor kinderloze ouderen wordt overgenomen.

Onderhandelingen hervat op 19 augustus

Coalitiepartijen VVD en PvdA hervatten op 19 augustus hun onderhandelingen over het bezuinigingspakket van 6 miljard euro voor volgend jaar. Ze deden dat na de publicatie van nieuwe cijfers over de Nederlandse economie in de week ervoor.

Traditiegetrouw baseert het kabinet zich bij het opstellen van de begroting op de meest actuele raming van het CPB. Uit die raming bleek dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 3,9 procent omdat het CPB het verwachte groeicijfer van de economie naar beneden moest bijstellen. In 2014 groeit de Nederlandse economie volgens de verwachting van het CPB met 0,75 procent.

Normaal gesproken streeft het kabinet altijd naar een begrotingstekort van rond de 3 procent, maar dit voorjaar lieten VVD en PvdA het streven naar een maximaal tekort van 3 procent al los omdat dit te forse ingrepen zou vergen. Het kabinet had in maart het plan om 4,3 miljard te bezuinigen, maar de Europese Commissie liet weten dat dit niet voldoende was. Brussel gaf aan akkoord te gaan met 6 miljard euro. VVD en PvdA besloten niet veel later dat het bezuinigingspakket inderdaad deze omvang zou krijgen.

Deel maatregelen al eerder bekend

De afgelopen maanden lekte al een hoop maatregelen die het kabinet wil nemen uit. De basis voor het bezuinigingspakket van zes miljard is het pakket van 4,3 miljard dat VVD en PvdA begin dit jaar al overeenkwamen. Dat pakket ging van tafel toen in maart het sociaal akkoord met de werkgevers en de vakbonden werd gesloten, maar kon weer op tafel komen als de economische situatie daar aanleiding toe gaf. Dat is nu het geval.

Zo lekte eerder al uit dat belastingschijven niet worden aangepast aan de inflatie en dat ambtenarensalarissen niet omhooggaan. Een nullijn voor de gehele publieke sector moet 1 miljard opbrengen. Ministeries moeten 700 miljoen opbrengen door met de “stofkam” door hun uitgaven te gaan. Ook heft de coalitie voor 1,2 miljard euro aan extra belasting.

De rest van de bezuinigingen moet komen uit de zorg, door het drukken van de kostenstijgingen bij ziekenhuizen en artsen en het versoberen van medicijnenvergoedingen. Van deze laatste maatregelen is de precieze omvang nog niet duidelijk.