Geloof vooral niet

Mensen leven alleen nog maar voor zichzelf. Daardoor verliest de samenleving ‘het plot’. Die waarschuwende woorden sprak Lord Sacks, opperrabbijn van Groot-Brittannië, onlangs toen hij met pensioen ging. Onze cultuur zou ten ondergaan aan secularisme (scheiding van kerk en staat). Daar is Anthony Grayling het hartgrondig mee oneens. De Britse filosoof denkt dat veel problemen juist zijn geworteld in de grote drie monotheïstische godsdiensten jodendom, christendom en islam. Donderdag geeft hij een lezing, gevolgd door discussie met Frits Bolkestein, Paul Cliteur en Meindert Fennema. Grayling staat bekend als representant van de stroming die The New Atheism wordt genoemd en waar ook Dawkins, Hitchens en Dennett toe behoren. Hij publiceerde vele essaybundels en is voorstander van secularisme en humanisme.