Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Kamp: winning schaliegas doen als het verantwoord kan

Minister van Economische Zaken Henk Kamp geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas. Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar het gas.
Minister van Economische Zaken Henk Kamp geeft een toelichting op de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke risico's van boringen naar schaliegas. Kamp beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar het gas. Foto ANP / Robin Utrecht

“Als schaliegas op een verantwoorde manier gewonnen kan worden, moeten we dat doen.” Dat zei minister van Economische Zaken Henk Kamp tijdens een persconferentie vanmorgen naar aanleiding van de bekendmaking van een onderzoek naar de gevolgen van schaliegaswinning.

Minister Kamp legde tijdens de persconferentie nog even uit waarom de winning van schaliegas in beeld is gekomen als bron van energie en vervanging van aardgas, de nu nog belangrijkste energiebron van Nederland.

“Het gebruik van aardgas is hoog. Dat vinden we allemaal prettig. Maar de voorraad is eindig en dus zullen we op termijn aardgas moeten gaan importeren. Dat betekent dat we inkomsten gaan missen van aardgas en dat we daarentegen uitgaven zullen doen. Dat zal gevolgen hebben voor de financiële huishouding van Nederland.”

Naar schatting heeft Nederland een voorraad winbare schaliegas van 200 tot 500 miljard kubieke meter. Kamp:

“Dat gas zou van economische betekenis kunnen zijn. En dat is daarom van betekenis voor de welvaart en de koopkracht van mensen. We weten allemaal dat onze burgers wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarom zouden we het winnen van schaliegas moeten doen als het op een verantwoorde manier gewonnen kan worden.”

Kamp legde uit dat de risico’s zijn bij het winnen van gas onder hoge druk zoals kans op aardbevingen en vervuiling van het grondwater. Maar de minister benadrukte dat dit volgens het rapport beheersbare risico’s zijn. Vervolgens gaf de minister een toelichting op de procedure.

Proefboringen op z’n vroegst medio 2014

Het traject dat nu loopt gaat in eerste instantie om aanvragen voor proefboringen. De minister wacht daarvoor nog een advies af van de commissie m.e.r (milieueffectrapportage) die de milieugevolgen van aanbevelingen uit het rapport bestudeert. Dat wordt eind september verwacht. Daarna moet de onderneming die de proefboringen wil gaan verrichten nog allerlei andere vergunningen aanvragen zoals een omgevingsvergunning voor de locatie waar de boringen plaatsvinden.

Het proces tot het verlenen van de vergunning kan daarom nog wel duren tot halverwege 2014. Als de conclusie is dat er winbare hoeveelheden schaliegas zijn dan volgt er nog een heel apart traject alvorens daadwerkelijk tot winning kan worden overgegaan.

De minister gaat vandaag ook nog praten met de gemeenten waar proefboringen gepland staan, Boxtel, Haaren en Noordoostpolder, die staan namelijk niet perse positief tegenover de boringen.

Oppositie kritisch over schaliegaswinning

In reactie op de toelichting van Kamp heeft de oppositie kritisch gereageerd. Zowel GroenLinks als de ChristenUnie zijn tegen het plan. De eerste omdat het wil inzetten op duurzame energie, de laatste wegens de risico’s voor het drinkwater.