Boxtel wil geen schaliegasboringen

Er is nog geen besluit genomen over proefboringen naar schaliegas. Maar de onrust in Boxtel is er niet minder door.

Ze heeft een sticker op haar borst met een rode streep door een boortoren en daar omheen de tekst: Stop Schaliegas. Zo stond ze vanmorgen ook op de markt in het centrum, vertelt ze vrijdagmiddag aan haar tuintafel in Boxtel. „Om handtekeningen te verzamelen die duidelijk maken dat hier geen draagvlak is voor proefboringen.” Mirjam Bemelmans is woordvoerder van Actiegroep Schaliegas Vrij Boxtel.

Donderdagavond maakte RTL bekend dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) in het bezit zou zijn van een geheim onderzoeksrapport met als conclusie: er zijn geen bezwaren om in Nederland proefboringen te doen naar schaliegas. Dit veroorzaakte direct grote onrust in Boxtel, één van de drie plaatsen in Nederland waar de proefboringen plaats zouden vinden. Vijf leden van Actiegroep Schaliegas Vrij Boxtel kwamen in allerijl bij elkaar. Wethouder Peter van der Wiel (Combinatie95) en burgemeester Mark Buijs (VVD) gingen naar hen toe om hen gerust te stellen. Ook op Twitter golfde de verontwaardiging. Wethouder van de Wiel: „Ik snap de onrust in onze gemeenschap. Ik vind het ook heel kwalijk dat dit rapport gelekt is voordat betrokken gemeenten het hebben gezien.”

In Boxtel vrezen inwoners voor de C02-effecten van het affakkelen van een deel van het methaan dat bij boringen vrijkomt, voor de zware metalen die omhoog komen door boringen en die in het grondwater belanden, voor de trillingen die het boren met zich meebrengt. En het bangst zijn ze dat de chemicaliën die bosbedrijf Cuadrilla vooralsnog bij het boren gebruikt, in hun drinkwater terecht zullen komen.

„Ik wil wel met een gerust hart kunnen douchen en drinken. Het moet hier geen Tsjernobyl worden”, zegt Ferra de Jong (17) vrijdagmiddag op een terras op de Boxtelse Markt. „Gezondheid gaat voor economie”, vult Ashwin Rademaker (17) naast haar aan. Hij heeft de petitie van Actiegroep Schaliegas Vrij Boxtel ondertekend.

Verderop heeft Ed Herberigs (56) een poster met Stop Schaliegas voor zijn raam hangen. Hij legt uit waarom: „Het winnen van schaliegas lijkt nu noodzakelijk om de Nederlandse schatkist te spekken. Maar er staat nog niet onomstotelijk vast dat schaliegasboringen geen risico’s met zich meebrengen. Ik ben bang voor chemicaliën in ons drink- en oppervlaktewater. Straks ontstaat er hier een situatie als in de film Erin Brockovich.” In die film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, verontreinigde een Amerikaans nutsbedrijf drinkwater met chemische stoffen, waardoor een groot aantal mensen gezondheidsklachten kreeg. „Bovendien gaat het winnen van schaliegas ten koste van ons streven meer gebruik te maken van duurzame energie.”

De proefboringenplek in Boxtel ligt het dichtst bij kerkdorp Lennisheuvel. Daar hangt bij één op de drie huizen een poster met Stop Schaliegas voor het raam. Toch hebben de stamgasten in dorpscafé de Trol er vrijdagmiddag weinig vertrouwen in dat hun verzet effect zal hebben. De man naast de kroegbaas haalt zijn schouders op. „Ik woon er vijfhonderd meter vandaan. Maar ik maar me niet meer druk. Als wij allemaal ‘nee’ zeggen, doen zij toch ‘ja’.”

Wethouder Peter van de Wiel is optimistischer. Hij vertrouwt er op dat er een brede maatschappelijke discussie komt over het nut en de noodzaak van de boringen en een onderzoek naar de lokale situatie en ondergrond, voordat besluiten worden genomen. „Ik heb het afgelopen jaar nog naast Diederik Samsom gezeten bij een voorlichtingsavond. Toen beloofde hij: „Er komen geen boringen voordat hierover een maatschappelijke discussie is gevoerd.”