Nixon zocht steun bij Brezjnev

Zonder Watergate zouden president Richard Nixon en secretaris-generaal Leonid Brezjnev van de Communistische Partij der Sovjet-Unie mogelijk een kameraadschappelijke band hebben opgebouwd. Nixon wilde samen met Brezjnev „de wereld veranderen”, zo blijkt uit een van de heimelijke bandopnamen die de oud- president liet maken.

Gisteren werd een zogeheten ‘Nixontape’ van een privégesprek met de Sovjetpartijleider in juni 1973 geopenbaard. Brezjnev was op een zeven dagen durende top in Washington. In quasi-intieme sfeer – bij de conversatie was één tolk aanwezig – spraken Brezjnev en Nixon over hun gezin, sigarettenkokers én het wereldraadsel.

Brezjnev vertelde Nixon dat hij zijn zoon had willen meenemen. Helaas moest Joeri in Moskou blijven omdat Brezjnev’s kleinzoon toelatingsexamen voor de universiteit deed. Nixon op zijn beurt vertrouwde de partijleider een groots plan toe. „We moeten onderkennen dat wij aan het hoofd staan van de twee machtigste naties ter wereld. Als wij besluiten samen te werken, kunnen we de wereld veranderen”, zei hij.

Een jaar later moest Nixon het veld ruimen. Nixon rook in 1973 al onraad. In gesprek met Bush sr, die hem complimenteerde met een Watergate-speech op tv, zei hij: „De folks begrijpen het. Naar de hel met de commentatoren”.