Acht diploma’s Ibn Ghaldoun ongeldig verklaard

Een conciërge richt het gymlokaal in voor de examens op het Ibn Ghaldoun, afgelopen juni. De directeur van de school heeft nu acht leerlingen hun diploma afgenomen.
Een conciërge richt het gymlokaal in voor de examens op het Ibn Ghaldoun, afgelopen juni. De directeur van de school heeft nu acht leerlingen hun diploma afgenomen. Foto ANP / Martijn Beekman

Van acht leerlingen van Ibn Ghaldoun, de Rotterdamse school waar dit voorjaar eindexamens werden gestolen, is het diploma ongeldig verklaard.

Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Persofficier Barbara van Unnik van het OM tegenover de NOS:

Het Openbaar Ministerie gaf vandaag de namen van 42 als verdachte aangemerkte eindexamenkandidaten door aan de inspectie. Zij waren bij de diefstal betrokken of hebben gebruikgemaakt van de gestolen examens. Hun namen doken op in het onderzoek dat eind mei werd ingesteld naar de diefstal van eindexamens, nadat het vwo-examen Frans de dag voordat het zou worden afgenomen via internet was uitgelekt.

Er bleken 27 eindexamens te zijn gestolen

Het examen bleek te zijn gestolen uit de Rotterdamse islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Uiteindelijk bleken 27 eindexamens te zijn ontvreemd. Vorige week donderdag werd nog een 16-jarige jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. Er worden nu elf jongeren, van wie acht eindexamenkandidaten van Ibn Ghaldoun, verdacht van het stelen van de opgaven. Het onderzoek naar de diefstal is bijna afgerond.

De directeur van Ibn Ghaldoun heeft op basis van de informatie van het OM besloten de acht eindexamenkandidaten geen diploma te verschaffen, meldt de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie had de gegevens aan de directeur ter beschikking gesteld ‘omdat de diplomawaarde in Nederland boven iedere twijfel verheven moet zijn’.

Ook leerlingen van andere scholen hadden opgaven in handen

In het onderzoek naar de verspreiding van de gestolen examens, dat nog in volle gang is, zijn tientallen jongeren gehoord. Het gaat vooral om leerlingen van Ibn Ghaldoun. Inmiddels is gebleken dat ook leerlingen van andere scholen, binnen en buiten Rotterdam, de beschikking hebben gehad over de gestolen examens.

De inspectie is van plan ook de directeuren van de eindexamenkandidaten die daadwerkelijk ‘voorkennis’ hebben gehad te ‘informeren over de procedure die moet worden gevolgd om de diploma’s in te trekken’.

Het OM was overigens al de hele tijd van plan namen van leerlingen die mogelijk gebruik hebben gemaakt van een gestolen examen bekend te maken aan de onderwijsinspectie. Ook als nog meer verdachten in beeld komen, worden hun namen doorgespeeld.