Verzekeraars tegen regels over reserves

Nederlandse verzekeraars lobbyen bij hun toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) voor een versoepeling van de manier waarop het aantal buffers wordt berekend dat zij moeten aanhouden om aan hun toekomstige verplichtingen aan klanten te voldoen. De brancheorganisatie, het Verbond van Verzekeraars, bevestigt dat zij hierover op dit moment gesprekken voert met DNB.

Critici vrezen voor een hellend vlak. Zij zien een poging van verzekeraars om hun financiële situatie kunstmatig te verbeteren, zonder dat er iets wezenlijks verandert binnen het bedrijf. Voor het einde van deze maand moet duidelijk worden of DNB een gunstiger rekenmethode zal toestaan, zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie.

Veel verzekeraars zagen recent hun financiële gezondheid verslechteren. Hun solvabiliteit (de verhouding tussen kapitaal en toekomstige verplichtingen) neemt af, ook al is die nog steeds ruimschoots voldoende om alle verplichtingen te dekken.

Dit is vooral een gevolg van de eurocrisis. Maar het komt ook doordat kredietbeoordelaar Fitch in juli Frankrijk heeft geschrapt van zijn lijst met meest kredietwaardige landen. De rekenrente, de rente waarmee verzekeraars berekenen hoeveel kapitaal zij nú moeten aanhouden om straks aan hun verplichtingen te voldoen, is daardoor fors gedaald.

Bijgevolg moeten verzekeraars veel meer kapitaal aanhouden. Dat kapitaal gebruiken ze liever voor beleggingen. De huidige rekenrente kan ook tot hogere premies leiden.