Grote kuilen bij Oosterscheldedam - ‘geen gevaar voor waterveiligheid’

De Oosterscheldedam.
De Oosterscheldedam. Foto ANP

In de Oosterscheldedam zijn gaten ontstaan van meer dan vijftig meter diep en de waterkerende werking is daarmee op termijn in gevaar, meldde De Telegraaf vanochtend op basis van informatie van Rijkswaterstaat Zeeland die de krant in handen heeft. Bij navraag blijkt echter “geen enkel gevaar voor de waterveiligheid” te zijn ontstaan.

De Oosterscheldedam is onderdeel van de Deltawerken en moet het zuidwesten van Nederland beschermen tegen de zee. De Rijkswaterstaat in Middelburg schrijft in de aanbestedingskalender, waar De Telegraaf haar berichtgeving op baseerde:

“Uiteindelijk is het gevolg dat de bodembescherming op diverse plaatsen niet meer functioneel is en, indien er niets aan wordt gedaan, de waterkerende functie van de Oosterscheldekering op termijn wordt aangetast. Om ervoor te zorgen dat de bodembescherming zijn huidige functie kan blijven vervullen, dient te worden voorkomen dat deze verder kan verzakken, eroderen, wegspoelen, afschuiven of beschadigd raken.”

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu noemde de formulering van Rijkswaterstaat Zeeland van de situatie in de krant echter “niet juist”. De stabiliteit van de kering zou niet in het geding zijn. “Het gaat om een natuurlijk proces, dat we goed in de gaten houden”, aldus een woordvoerder in de krant.

Update 9.05 uur: geen gaten, maar ontgrondingskuilen

Bij navraag door NRC-redacteur Arjen Schreuder bij Rijkswaterstaat Zeeland wordt bevestigd dat er geen sprake is van gevaar voor de waterveiligheid. Er is geen sprake van gaten in de dam, maar van ontgrondingskuilen op 600 meter van de dam, aan de binnenzijde. De kuilen zijn ongeveer vijftig meter diep en honderd meter breed. Ze bevinden zich bovendien buiten de zogenoemde bodembescherming van de kering, dat wil zeggen buiten de zone van zeshonderd meter waar de bodem rondom de kering is beslagen met matten, blokken en stortsteen.

De kuilen vormen zich elk jaar opnieuw als gevolg van stromingen van de zee, op ongeveer zeshonderd meter afstand van de Oosterscheldekering. Die worden ook jaarlijks volgestort volgens regulier onderhoud. Hoewel de erosie de laatste jaren sneller optreedt dan gedacht, is er “geen enkel gevaar voor de waterveiligheid”. Zonder maatregelen zou op de lange termijn de waterkerende functie van de Oosterscheldekering worden “aangetast”, maar Rijkswaterstaat onderneemt al actie. Rijkswaterstaat gaat de diepe kuilen in de bodem van de Oosterschelde wel sneller en vaker dichtstorten met steen.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat:

“Het ontstaan van de kuilen is een dynamisch proces dat je nooit helemaal precies kunt voorspellen. De laatste jaren ontstonden ze sneller dan verwacht. Daarom hebben we vorig jaar al twee keer versneld onderhoud gepleegd. Nu gaan we het structureel aanpakken.”