Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Wetenschap

Onderzoeksbureau SEO opnieuw onder vuur om rapport

Bezoekers afgelopen juni tijdens de eerste Amsterdamse Dag van de Rondvaart, georganiseerd door verschillende rederijen.
Bezoekers afgelopen juni tijdens de eerste Amsterdamse Dag van de Rondvaart, georganiseerd door verschillende rederijen. Foto ANP / Robin van Lonkhuijsen

Er is opnieuw kritiek op een onderzoek van het bekende Amsterdamse onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek. In een notitie in het bezit van NRC Handelsblad haalt hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam hard uit naar het rapport Het roer moet om over de plezier- en rondvaart in Amsterdam dat eind vorig jaar verscheen. Van Wijnbergen is lid van de Raad van Advies van SEO.

Hij kwalificeert het rapport dat mede door SEO-directeur Barbara Baarsma is geschreven als “een van alle kanten professioneel onder de maats rapport”, zo schrijft Van Wijnbergen in zijn notitie. In de conclusie staat dat het “een oppervlakkig, door vooroordeel en economisch onbegrip gedreven rapport is dat volledig faalt haar aanbevelingen fatsoenlijk te onderbouwen”.

SEO deed het onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waternet. In het onderzoek wordt gepleit voor een meer open markt voor rondvaartboten en voor beperking van de pleziervaart. Amsterdamse reders gaven vervolgens Van Wijnbergen opdracht om het rapport inhoudelijk te beoordelen.

Baarsma: kritiek gebaseerd op verkeerde weergave rapport

SEO-directeur Baarsma weerlegt de kritiek van Van Wijnbergen en stelt dat die is “gebaseerd op een eenzijdige of verkeerde weergave van het SEO-rapport. Ook zijn er kritiekpunten die niet met feiten of argumenten worden onderbouwd”. Ook stelt Baarsma dat het gebruikelijk is dat belanghebbenden, zoals in dit geval de reders, via een derde kritiek uiten op onderzoek dat ze niet uitkomt.

Van Wijnbergen zegt desgevraagd dat SEO het afgelopen jaar verschillende rapporten publiceerde die “wetenschappelijk onder de maat zijn”. Zo was er recent kritiek op het onderzoek naar de opbrengst van brievenbusbedrijven voor Nederland. Drie hoogleraren, onder wie Van Wijnbergen, stelden in juni in deze krant dat de indirecte werkgelegenheid verkeerd was berekend en te hoog uitviel. Baarsma liet destijds weten achter het onderzoek te staan. Een discussiestuk over uitgaven aan het openbaar vervoer werd in maart teruggetrokken door SEO toen bleek dat er een fout was gemaakt met het vergelijken van rijkssubsidies.

Lees hier het SEO-rapport ‘Het roer moet om’:

Lees hier de kritische notitie van Sweder van Wijnbergen:

Lees hier de reactie van Barbara Baarsma: