Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

Amsterdam start proef en stuurt kinderen vanaf 2,5 jaar naar school

ANP/Marco de Swart

De gemeente Amsterdam wil kinderen vanaf 2,5 jaar naar de basisschool sturen, zo meldt de Volkskrant vanochtend. In het najaar komt de gemeente met een plan om peuterspeelzalen, voorscholen en reguliere kinderopvang samen te voegen tot een ‘basisvoorziening’ voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. In de loop van dit schooljaar begint op tien scholen een proefproject.

Kinderen met een taalachterstand krijgen volgens het plan wekelijks recht op vier gratis dagdelen opvang van drie uur. Voor andere kinderen is dat twee gratis dagdelen. Volgens de bestaande regeling hebben zij recht op minstens tien uur voorschoolse educatie, die wordt betaald door de gemeente.

Veel kinderen in Amsterdam met taalachterstand

Amsterdam kent een relatief hoog aantal kinderen met een taalachterstand. Met ruim 6300 peuters valt bijna de helft van alle kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar in die categorie. Landelijk gaat het om 45 duizend peuters.

De opvang valt onder de verantwoordelijkheid van de basisschool en vindt in hetzelfde gebouw of in de buurt daarvan plaats. Als kinderen 4 jaar oud zijn, stromen ze door naar groep 1 van dezelfde school.

Het initiatief past bij de eerdere oproep van de vier grote steden om een einde te maken aan het verschil tussen commerciële kinderopvang en gesubsidieerde opvang. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lieten eerder weten zelf de regie te willen over de voorschoolse educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.(Novum)