Accountant KPMG overtrad de regels bij Vestia

Vestia, ‘s lands grootste woningcorporatie met 89.000 woningen, kwam eind 2011 in zware financiële problemen vanwege rentecontracten die het afsloot met banken.
Vestia, ‘s lands grootste woningcorporatie met 89.000 woningen, kwam eind 2011 in zware financiële problemen vanwege rentecontracten die het afsloot met banken. Foto ANP / Lex van Lieshout

De jaarrekening over 2010 van woningcorporatie Vestia is ten onrechte goedgekeurd door voormalig accountant Marco Noorlander van KPMG. Dat stelde de Accountantskamer in Zwolle vanochtend in een uitspraak. Volgens de tuchtrechter voor accountants heeft Noorlander “op een niet te onderschatten wijze de gedrags- en beroepsregels overtreden”. Als straf wordt hij berispt.

Vestia, ‘s lands grootste woningcorporatie met 89.000 woningen, kwam eind 2011 in zware financiële problemen vanwege rentecontracten die het afsloot met banken. In totaal beschikte de corporatie over een portefeuille van 23 miljard euro aan zulke derivaten. Vestia speculeerde daarmee op een stijging van de rente. Omdat de rente niet steeg maar daalde, moest de corporatie zo’n 2 miljard euro betalen aan de banken. Vestia moest worden gered en de kosten kwamen deels bij andere corporaties te liggen.

Naar aanleiding van het derivatendebacle dienden het nieuwe bestuur van Vestia, toezichthouder AFM en Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoeks Bedrijfsinformatie klachten in tegen Noorlander wegens het goedkeuren van de jaarrekening over 2010. Volgens de Accountantskamer zijn die klachten grotendeels gegrond en is er geen deugdelijke grondslag voor de goedkeurende verklaring. Dat Noorlander de relatief lage straf van berisping wordt opgelegd is omdat zijn tekenbevoegdheid reeds door oud-werkgever KPMG werd ontnomen, hij niet meer als controlerend accountant werkt en nadeel heeft ondervonden van de publiciteit over de zaak.

Klacht tegen Deloitte ongegrond verklaard

Vestia en Lakeman dienden ook een klacht in tegen accountant Deloitte die de jaarrekening in 2009 goedkeurde. De tuchtrechter verklaart die klachten ongegrond omdat hij wel “op kritische wijze” de derivatenportefeuille toetste. Klachten over de jaarrekeningen van 2006 tot en met 2008 zijn volgens de Accountantskamer verjaard.

De uitspraak van de Accountantskamer is voor het nieuwe bestuur van Vestia en Lakeman van belang omdat zij naar verwachting een schadeclaim zullen indienen bij KPMG. De betrokken partijen kunnen nog tegen de uitspraak in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.