Asscher wil aanpak vrij verkeer werknemers binnen EU

De Europese Unie moet nieuwe regels opstellen om het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. “Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders”, schrijven minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher en de Engelse publicist David Goodhart.

Vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher (PvdA) luidt de noodklok over het vrij verkeer van werknemers binnen de EU.
Vicepremier en minister van Sociale Zaken Asscher (PvdA) luidt de noodklok over het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Foto ANP / Robin Utrecht

De Europese Unie moet nieuwe regels opstellen om het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. “Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders”, schrijven minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher en de Engelse publicist David Goodhart vanochtend in een ingezonden brief in de Volkskrant en de Britse krant The Independent.

De komst van Oost-Europese arbeidsmidgranten heeft volgens Asscher en Goodhart een ontregelend effect op armere en minder hoogopgeleide burgers in rijkere EU-landen. Het aantal werknemers uit nieuw EU-landen dat in Nederland aan de slag zou gaan werd eerder op zo’n achttienduizend geschat, maar dat aantal is inmiddels opgelopen tot twee- à driehonderdduizend.

Asscher en Goodhart spreken van code oranje, die wordt afgegeven als het water in de rivieren een alarmerend hoog peil bereikt zodat maatregelen kunnen worden genomen. “Het wordt nu tijd voor een soortgelijk alarm, namelijk over de soms negatieve gevolgen van het vrije verkeer van personen binnen de EU.”

Vrij verkeer werknemers ‘pijler van Europese ideaal’

In de brief benadrukken de twee dat het vrije verkeer van werknemers binnen de EU voor de meeste mensen voordelen heeft en een van de pijlers van het Europese ideaal is. “Een pijler die we daarom niet graag zien afbrokkelen als gevolg van afnemende steun onder de bevolking.” Daarom zou moeten worden bekeken hoe kan worden geregeld dat “niet alleen de hoogopgeleide professionals” baat bij het vrije verkeer van werknemers hebben.

De schrijvers wijzen erop dat in Nederland zo’n twaalf procent van alle werknemers in de land- en tuinbouw en zeven procent in de zakelijke dienstverlening uit Midden- of Oost-Europa komt. In het Verenigd Koninkrijk is nu zo’n twintig procent van alle laaggeschoolde arbeiders niet binnen de landsgrenzen geboren.

Kwetsbare groepen moeten beschermd worden

Omdat er meer werknemers uit armere landen komen dan verwacht en omdat zij lager opgeleide mensen op de arbeidsmarkt verdringen, zou moeten worden nagedacht over hoe deze “kwetsbare groepen” kunnen worden beschermd. Dat moet volgens de twee gebeuren zonder het principe van niet-discrimineren geweld aan te doen.

“Het is nu tijd om te komen tot een nieuwe overeenkomst die eerlijk is voor zowel de mensen uit de ‘zendende’ als voor die in de ‘ontvangende’ landen”, stellen Asscher en Goodhart. Ook zou misbruik moeten worden aangepakt omdat ‘gewetenloze werkgevers’ arbeiders uit armere landen zouden uitbuiten. Deze problemen worden volgens de opstellers van de brief in Brussel nog ‘onvoldoende als urgent ervaren’. Daarom zou dit hoog op de agenda moeten worden gezet. (Novum)