Eric Schneider over een leven op het toneel pagina 2-3