Op school wordt er zo weinig aandacht besteed aan studievaardig- heden

pagina 16 & 17