Geld voor Dutchbatter

Het ministerie van Defensie heeft overeenstemming bereikt met Srebrenicaveteraan Dave Maat over een schadevergoeding voor hem. In maart oordeelde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in het militaire ambtenarenrecht, dat het ministerie verantwoordelijk was voor de psychische schade die Maat had opgelopen bij de val van de enclave voor Bosnische moslims in 1995.

Maat zegt in een reactie „tevreden” te zijn met wat Defensie hem heeft geboden. Over de hoogte van de vergoeding zijn geen mededelingen gedaan. Dave Maat procedeerde 13 jaar tegen het ministerie, dat hem onvoldoende hulp bood om de traumatische ervaring te verwerken. Sinds de uitspraak hebben zich tientallen andere mensen gemeld die ook schade hebben geleden in militaire dienst. Of dat tot nieuwe rechtszaken leidt, is nog niet duidelijk.