Ze kunnen nu alleen nog de klassen vergroten

De klassen worden groter door geldgebrek, zo waarschuwt de lobbyclub van basisscholen. „Het einde is nu in zicht.”

Veel kinderen die vandaag weer naar school gaan komen in grotere klassen. Bovendien zullen ongeveer 500 extra leraren hun baan kwijtraken. In totaal zullen naar schatting 2.000 leraren komend jaar ontslagen worden in het basisonderwijs. Daarvoor waarschuwt Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad, de koepel van besturen in het basisonderwijs.

Wat is er aan de hand?

„Twee dingen. Ten eerste krijgen we al jaren te weinig geld van het ministerie. De staatssecretaris zegt dat het bedrag per leerling juist hoger is geworden, en dat is ook zo, maar de personeelskosten van scholen blijven nóg harder stijgen, door inflatie. En die kosten beslaan 80 procent van de uitgaven van basisscholen.

„Daarnaast is er een leerlingenkrimp. Het aantal kinderen dat jaarlijks instroomt op de basisschool, daalt. Maar de financiering voor basisscholen is per leerling. Als een klas vijf leerlingen minder heeft, daalt de bekostiging, maar moet er nog wel steeds een leraar voor staan die evenveel kost als voorheen.”

En wat gebeurt er dan?

„Dan moeten leraren ontslagen worden. De problemen met de bekostiging zijn er al sinds 2009. Tot nu toe werd vooral gesneden in overhead: de conciërge, de remedial teacher, de intern begeleider. Er werd alles aan gedaan om niet aan de groepsgrootte te komen. Maar het einde is nu in zicht. Daar kan niet veel meer in gesneden worden. Volgens onze berekeningen zullen komend jaar ongeveer vijfhonderd leraren extra ontslagen worden. Daardoor worden klassen samengevoegd en worden de klassen groter.”

Volgens gegevens van de onderwijsinspectie en de Dienst Uitvoering Onderwijs is de gemiddelde groepsgrootte al jaren redelijk stabiel op 22, 23 leerlingen.

„Dat is een gemiddelde. Er zijn namelijk ook veel kleine scholen. Dit probleem is vooral te zien op de ‘witte scholen’ in grote steden. Zij krijgen geen extra financiële middelen.

„Bovendien: door de leerlingenkrimp lijken de klassen op kleinere scholen in krimpgebieden nu kleiner te worden, maar uit geldgebrek zullen ook die weer worden samengevoegd.”

Wat moet er nu gebeuren?

„Wij hebben staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) voor de zomer een brief gestuurd waarin we geld vragen voor de ontslagkosten van deze leraren. Anders dreigt namelijk dat scholen deze ontslagkosten niet kunnen betalen, wat er weer toe zal leiden dat er nóg meer leraren ontslagen moeten worden. Daardoor komen we in een negatieve spiraal terecht. We hebben nog geen antwoord gekregen op onze brief.”