Ex-Dutchbatter en Defensie treffen schaderegeling

Dave Maat liep een posttraumatische stressstoornis (PTSS) op tijdens de missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995. NRC / Merlin Daleman

Dave Maat, de ex-Dutchbatter die psychische schade opliep tijdens de val van de Srebrenica-enclave, heeft een schaderegeling met het ministerie van Defensie getroffen. Maat had recht op een schadevergoeding, bepaalde de hoogste rechter voor dit soort beroepszaken, de Centrale Raad van Beroep, in maart dit jaar.

Srebrenica-veteraan Maat stapte in 2005 naar de rechter in Den Haag omdat hij een schadevergoeding wilde voor de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die hij opliep vanwege zijn missie in de moslimenclave Srebrenica in 1995.

De rechtbank bepaalde toen dat Defensie verantwoordelijk en aansprakelijk kon worden gehouden voor de psychische schade van de man. Het ministerie ging daarop in hoger beroep. Volgens de Centrale Raad van Beroep heeft de minister van Defensie niet voldaan de “op hem als werkgever rustende zorgplicht”.

In een kort persbericht laten Maat en het ministerie van Defensie nu weten dat met de schaderegeling het geschil “naar tevredenheid van beide partijen is geëindigd.”

Ruim twee jaar geleden zei Maat in NRC Handelsblad dat hij zich “twee keer geslachtofferd” voelde:

“Eén keer door in Srebrenica in de steek te worden gelaten en één keer door de ellenlange procedures om erkenning te krijgen.”

Het ministerie van Defensie wil niets zeggen over de hoogte van de schadevergoeding.