Een hek houdt ze echt niet tegen

Mexicaanse immigranten zullen toch wel proberen illegaal de VS binnen te komen Al maak je de wetten nog zo streng en de straffen nog zo hoog De Mexicanen zien migratie vaak als morele plicht

Veel Mexicanen vinden dat de strenge Amerikaanse anti-immigratiewet hun recht op migratie schendt.
Veel Mexicanen vinden dat de strenge Amerikaanse anti-immigratiewet hun recht op migratie schendt. Foto Reuters

Redacteur sociale wetenschap

De hekken langs de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten worden langer en hoger. En invallen bij bedrijven waar illegalen werken zijn aan de orde van de dag. De handhaving van Amerikaanse immigratiewetten komt neer op afschrikking. Dat wil zeggen: een overtreding kost de immigrant heel veel geld. Want de praktijk gaat ervan uit dat aspirant-immigranten louter de kosten en baten van een migratiebesluit afwegen. Is het te duur, dan komen ze niet.

Maar een nieuwe studie, gepubliceerd in het augustusnummer van American Sociological Review (ASR), leert dat angst voor arrestatie en straf Mexicanen er niet van weerhoudt de VS langs illegale weg binnen te komen. Er zijn nog andere factoren in het spel.

De Amerikaanse immigratiewet is de afgelopen decennia regelmatig aangescherpt, en dat maakt hem in de ogen van aspirant-migranten niet eerlijker. Want veel Mexicaanse gemeenschappen hebben een ‘trekarbeidtraditie’ van generaties. Ze ontlenen daaraan rechten die in hun ogen worden geschonden door de Amerikaanse immigratiewetten.

In de VS leven naar schatting 11 miljoen illegale immigranten, een derde van alle inwoners die buiten de grenzen zijn geboren. Waarom zoveel? Het simpelste antwoord luidt: de economische voordelen van illegale immigratie wegen op tegen de kosten.

Maar als voor illegalen wetten louter kosten zijn, zou je verwachten dat zij ook andere wetten overtreden in de VS als ze daar voordeel bij hebben. Dat is niet zo. Miljoenen blijken bereid om de immigratiewet te overtreden, maar geen andere wetten. Het percentage mannen in de gevangenis van immigranten uit Mexico, Guatemala en Salvador, samen de grootste groep illegalen, is de laagste van alle bevolkingsgroepen in de VS.

De motieven voor illegale immigratie gaan dus niet alleen over geld. De verklaring moet ook rekening houden met hun opvattingen over immigratiewetten en over de autoriteiten die deze wetten handhaven.

Criminologisch onderzoek wijst uit dat de schaal van wetsovertreding nauw samenhangt met de opvattingen over wat moreel en immoreel is. De Amerikaanse drooglegging in de jaren 20 mislukte bijvoorbeeld omdat veel mensen alcoholgebruik niet als immoreel beschouwden.

Rechtssocioloog Emily Ryo, auteur van het artikel in ASR, putte voor haar studie uit twee databestanden uit 2007 en 2008: het Mexican Migration Project (MMP) en het Becoming Illegal Survey (BIS). Voor het MMP worden jaarlijks 150 tot 200 huishoudens geïnterviewd uit een aantal dorpsgemeenschappen vanwaar veel mensen werk zoeken in de VS. Het BIS is een steekproef van Mexicaanse mannen tussen de 15 en 65 jaar die in de VS werken of het komende jaar van plan zijn er te gaan werken. Aan het BIS deden ruim 1.600 mannen mee.

Uit de studie blijkt dat een van de sterkste niet-economische motieven om illegaal te immigreren is of men vrienden of familie heeft die eerder illegaal de VS zijn binnengekomen. Sommige gemeenschappen in Mexico hebben een ware migratiecultuur en volgens Ryo hoort migratie voor veel jongemannen bij de overgang naar volwassenheid. Haar studie laat zien dat de kans dat iemand van plan is illegaal naar de VS te gaan tweemaal zo groot is als de persoon in kwestie vindt dat Mexicanen het recht hebben daar te zijn zonder toestemming van de overheid.

Van de ondervraagden vond 78 procent dat het niet juist is de wet te overtreden als je het niet eens bent met die wet. Toch zei 55 procent dat de wet overtreden soms is gerechtvaardigd. Voor de meeste geïnterviewden die van plan waren illegaal naar de VS te trekken was hun besluit ingegeven door een morele verplichting tegenover hun families om tegenslag te overwinnen die niet aan henzelf was te wijten, zoals een mislukte oogst of economische achteruitgang van hun gemeenschap.