Israël akkoord met vrijlating 26 Palestijnse gevangenen

Een Israëlisch jongetje speelt in een springkussen in de vorm van een huis.
Een Israëlisch jongetje speelt in een springkussen in de vorm van een huis. Foto Reuters / Ronen Zvulun

Israël heeft besloten een eerste groep van 26 Palestijnse gevangenen vrij te laten gedurende de komende dagen.

Vorige week werd bekend dat Israël akkoord was met een eis van de Palestijnen om 104 van hun gevangenen vrij te laten. De Palestijnse gevangenen zitten al lange tijd vast, nog voordat in 1993 de Oslo-akkoorden werden gesloten.

De vrijlating vindt gefaseerd plaats, naargelang de vooruitgang van het vredesoverleg. De Verenigde Staten peuterden de toezegging van Israël om de langdurig gedetineerden op vrije voeten te stellen los om zo de hervatting van de vredesbesprekingen mogelijk te maken.

Volgens twee hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben beide zijden beloofd dat ze niet zullen weglopen van de onderhandelingen of acties zullen ondernemen die het overleg kunnen ondermijnen. Doorgaande Israëlische bouw in de illegale nederzettingen in bezet Palestijns gebied wordt niet beschouwd als een ondermijnende actie.

Voor veel Israëlische nabestaanden is de vrijlating van Palestijnse gevangenen (veelal verantwoordelijk voor aanslagen) onverdraaglijk:

‘Bouwbesluit is sabotage van vredesoverleg’


Eerder vandaag gaf Israël toestemming
voor de bouw van zo’n twaalfhonderd appartementen in joodse nederzettingen. Volgens onze correspondent Leonie van Nierop kan dit bouwbesluit moeilijk anders worden uitgelegd dan als sabotage van het vredesoverleg.

“De Palestijnen hebben de Israëlische aankondiging meteen bestempeld als poging om het onlangs hervatte vredesoverleg te saboteren. En het is moeilijk om dit Israëlische besluit anders te interpreteren. De timing is zo frappant: drie dagen voordat Israëlische en Palestijnse onderhandelaars elkaar in Jeruzalem treffen. Het is nu de vraag of die afspraak doorgaat. Ik hoorde aan Palestijnse zijde vanmiddag al voorzichtige aarzeling.

“Voor het Palestijnse leiderschap is het heel moeilijk om de bevolking uit te leggen dat ze met Israël onderhandelen terwijl Israël doorbouwt in bezet gebied, dat de Palestijnen claimen voor hun staat. Daarbij moet je bedenken dat er al decennia lang is onderhandeld, wat de Palestijnen niets heeft opgeleverd.”