Aanjager van Deense cartoonstrijd

De Deense moslim die actie ontketende tegen de Mohammed-spotprenten heeft spijt. Hij heeft ook de, bedreigde, tekenaar zijn excuus aangeboden.

Ahmed Akkari anno 2013.
Ahmed Akkari anno 2013. Foto AP

Amsterdam. - Op zijn 27ste was de Deense onderwijzer Ahmed Akkari een der invloedrijkste actievoerders ter wereld. Hij was in 2005 één van de aanjagers van het islamitische protest tegen spotprenten met de profeet Mohammed. Acht jaar later betreurt de 35-jarige Akkari dat hij de islamitische wereld te hoop liet lopen tegen Denemarken en de gewraakte tekenaar Kurt Westergaard.

Volgens Akkari is hij op twee plekken tot dit inzicht gekomen. In zijn geboorteland Libanon, waar hij in 2007 talloze moslimleiders ontmoette. „Ik was geschokt. Ik besefte wat een tirannieke mentaliteit zij hebben”. En daarna op Groenland, waar hij tussen 2009 en 2011 op een school les gaf. „Ik had toen genoeg tijd om de lezen en te schrijven. En te denken”, vertelde Akkari.

Terugdenkend aan zijn actietijd in 2005 verklaart hij zijn gedrag destijds zo. „Ik was zo gefascineerd door de logica van de islamitische denkwijze, dat ik het grotere geheel niet kon zien. Ik was overtuigd dat ik streed voor mijn geloof, islam”.

Hoe diep dat geloof ging, is niet duidelijk. Denkbaar is dat Akkari een ontwortelde adolescent was. Toen hij 7 jaar oud was, vluchtten zijn ouders uit Libanon, waar een burgeroorlog gaande was. Vijf jaar later ging de familie terug. In 1994 kwam ze voor de tweede maal naar Aarhus. Akkari was toen een puber.

Maar voor dat vanzelfsprekende denkraam, waarin Akkari geloofde, vocht hij inderdaad met een ijzeren logica. Nadat Jyllands Posten de twaalf Mohammed-cartoons had afgedrukt – inclusief de tekening waarin Westergaard de profeet had afgeschilderd met een tikkende bom in zijn tulband – meldde Akkari zich met de actiegroep ‘Europees Comité voor Eerbewijzen aan de Profeet’.

Met vier medestanders reisde hij naar Egypte, Syrië en Libanon om steun te mobiliseren. Dat lukte. En hoe. Woedende menigtes kwamen de straat op en bestormden Deense ambassades, stichtten er vuur of verbrandden vlaggen: van Afghanistan en Pakistan, via het Midden-Oosten tot Nigeria. Er vielen talloze doden .

De cartoonist Westergaard moest onderduiken. In 2008 en 2010 werden er twee keer moordaanslagen op hem verijdeld. Akkari is vorige week bij de cartoonist op bezoek geweest en heeft hem excuus aangeboden. Westergaard was positief gestemd. Hij noemde de geschoren baardloze Akkari „eerlijk en overtuigend”. „De islamist heeft zich bekeerd tot een humanist, die de waarden van onze maatschappij begrijpt”, zei hij.

Zijn geestverwanten van toen zijn minder positief over de spijtoptant Akkari. „Wij hebben onze positie niet gewijzigd”, zei een van hen.