Steeds minder cocaplanten in Colombia

In Colombia is het landareaal dat wordt gebruikt voor cocateelt in een jaar tijd met een kwart gedaald, van 64.000 hectare in 2011, naar 48.000 hectare in 2012. Dat blijkt uit cijfers van de VN-organisatie ter bestrijding van Drugs en Misdaad (UNODC), die sinds 2001 jaarlijks satellietopnames vergelijkt. Het Colombiaanse coca-areaal is nu nog eenderde van wat het was in 2001. Het loopt al terug sinds 2005.

Onder president Juan Manuel Santos en met vergaande hulp en inmenging van de VS heeft Colombia de afgelopen jaren werk gemaakt van drugsbestrijding; in 2012 werd er volgens de UNODC 250 miljoen dollar aan besteed. Coca-velden zijn vernietigd met Amerikaanse sproeivliegtuigen en boeren zijn met sociale programma’s gestimuleerd om over te schakelen op legale gewassen. Volgens experts verleggen misdaadkartels in Colombia hun activiteiten van drugs naar het illegaal delven van goud en smaragd. Cocaine was decennialang de grondstof van de rebellengroepering FARC, die over vrede onderhandelt met de regering.

Het land met het grootste coca-areaal ter wereld is nu vermoedelijk Peru, waarvan de gegevens volgende maand komen. In 2011 had het land 62,500 hectare in gebruik. In Bolivia is het coca-areaal afgelopen jaar eveneens teruggelopen, bleek onlangs al, tot 25.300 hectare. (AP, BBC)