‘Registratieplicht prostituees nodig’

De registratieplicht is uit de prostitutiewet gehaald. Zonde, vindt Corinne Dettmeijer. Nu versnippert de aanpak van mensenhandel.

Voor mensenhandelaren is het „,heel makkelijk” om vrouwen uit Oost-Europa naar Nederland te halen om in de prostitutie te werken. Dat zegt Corinne Dettmeijer, sinds 2006 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Prostitutie is in Nederland een legaal ambacht, en bovendien is er vrij vervoer van personen, goederen en diensten. Juist daarom is het volgens Dettmeijer zo belangrijk dat Nederland goed in de gaten blijft houden welke vrouwen precies in Nederland werken.

De nieuwe prostitutiewet moest daarbij helpen, maar is volgens Dettmeijer door de Eerste Kamer zo afgezwakt, dat de wet gemeenten onvoldoende richting geeft in de aanpak van mensenhandel. De nieuwe wet gaat naar verwachting in op 1 juli 2014. Dettmeijer is vooral „teleurgesteld” over het schrappen van de registratieplicht voor prostituees uit het wetsvoorstel.

Waarom is registratie volgens u zo belangrijk?

„Om mensenhandel aan te pakken moeten gemeenten een overzicht hebben van hoeveel vrouwen er werken en wie dat zijn.”

Minister Opstelten schrapte de registratieplicht uit de nieuwe prostitutiewet, omdat de senaat het te privacygevoelig vond voor prostituees en hun klanten. Wat is het gevolg van die afzwakking?

„Het is een vreemde tournure dat de Eerste Kamer de registratieplicht schrapt uit het wetsvoorstel en dat de gemeenten vervolgens eenzelfde plicht opnemen in hun algemene plaatselijke verordening (APV). Dat is wat nu gebeurt. Gemeenten stellen hun eigen regels opstellen, op hun eigen manier. Een van de belangrijkste pijlers onder de nieuwe prostitutiewet was juist uniformiteit van beleid. Nu worden verschillen binnen Nederland juist groter.”

Utrecht sloot onlangs meer dan honderd prostitutieramen. Tweehonderd vrouwen belanden op straat. Vooral de minder mondige vrouwen dreigen in het illegale circuit terecht te komen.

„Natuurlijk moet de gemeente ook zorg hebben voor deze vrouwen. Van die tweehonderd vrouwen is een deel mondig, maar een groot deel ook niet. Of die de illegaliteit ingaan, is geen vaststaand feit. Als het slachtoffers van mensenhandel betreft kan het ook dat de mensenhandelaren elders alternatieven zoeken. Buiten Nederland, bedoel ik.

In 2007 waren er 716 geregistreerde slachtoffers van mensenhandel, in 2012 waren dat er 1.222. Is dat goed of slecht nieuws?

„Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Misstanden zijn eerder zichtbaar doordat prostitutie in Nederland legaal is en bovendien een systeem van vergunningen kent. Ook het aantal vervolgingen en veroordelingen neemt toe. Daarnaast neemt ook het aandeel slachtoffers van uitbuiting buiten de seksindustrie toe.”