De allerhoogste inflatie sinds 2008

De inflatie in Nederland is vorige maand gestegen naar 3,1 procent. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland heeft daarmee het op twee na hoogste inflatiecijfer van de Europese Unie. De inflatie nam vooral toe door een forse huurstijging.

Wat is inflatie?

Inflatie is de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten die consumenten kopen. Inflatie wordt uitgedrukt in een percentage: de gemiddelde prijzen van goederen en diensten worden vergeleken met de gemiddelde prijzen van diezelfde spullen in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dat kan gaan van een brood tot de kosten van kinderopvang. Met andere woorden: hoe hoger de inflatie, hoe minder een consument voor hetzelfde geld kan kopen dan het jaar ervoor.

En Nederland heeft nu een inflatierecord?

Ja, de inflatie is vorige maand gestegen naar 3,1 procent. Hiermee is de inflatie in Nederland op het hoogste niveau sinds september 2008 – al schommelde het cijfer sinds oktober vorig jaar op maandbasis steeds tussen de 2,5 en 3 procent. Sinds afgelopen april stijgt de inflatie elke maand.

Merkt de consument iets van de inflatie?

Het gaat sluipenderwijs; veel consumenten realiseren zich niet dat ze nu minder kunnen kopen van hetzelfde geld als een jaar geleden. Opvallend is de stijging van de gemiddelde huurprijs van een woning. Deze was in juli 4,5 procent duurder dan vorig jaar: de grootste stijging sinds 1995. Inflatie heeft ook een impact op het maken van financiële toekomstplannen voor consumenten. Vooral mensen die een aanvullende pensioenspaarregeling hebben, zullen merken dat hun aangelegde reserves op de bank aan waarde verliezen. Hetzelfde geldt ook voor spaarrekeningen, want de rente die je nu op een doorsnee spaarrekening krijgt (met 2 procent heb je al een ‘hoge rente’ op dit moment) is lager dan het inflatiecijfer.

Hoe komt het dat de Nederlandse inflatie zo hoog is?

Met name de forse huurstijging heeft veel invloed op het algehele inflatiecijfer. Maar ook de prijsontwikkeling van telefoon- en internetdiensten en van kleding hebben er sterk aan bijgedragen.

Ook beleidsmaatregelen van de overheid zoals de btw-verhoging van vorig jaar en andere lastenverzwaringen hebben nog altijd effect op de inflatiecijfers. Overigens werd niet alles duurder: zo daalden de gemiddelde prijzen van aardgas en van personenauto’s.

Hoe is met de inflatie in de rest van Europa gesteld?

In de eurozone bleef de inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent. Nederland zit daar met zijn 3,1 procent daar dus ver boven. In de eurozone doen alleen Roemenië (4,5 procent) en Estland (4,1) het slechter dan Nederland. In onze buurlanden ligt de inflatie onder de 2 procent. Een verklaring daarvoor is dat zij al veel eerder stevige, inflatieverhogende overheidsmaatregelen hebben doorgevoerd. De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank streven naar een inflatie van minder dan 2 procent.