Levend

Met kleindochter Roos staan we op de Dam in Amsterdam. Ze wil graag op de foto met een van de levende standbeelden, en kiest daarvoor de Dood.

We doen een muntje van 50 cent in zijn bakje, en Roos kiest positie. Dan begint de Dood te mopperen. We begrijpen uit zijn gemompel dat hij een hele euro wil. Als de Dood zich demonstratief van ons afwendt lopen we door.

Maar Roos loopt nog even terug, en pakt het 50 cent muntstuk uit het bakje. Ja, wij levenden zijn ook niet gek!

Een ikje is een anekdote of ervaring gevat in 120 woorden. U kunt zelf een ikje inzenden via nrc.nl/ik