Amsterdamse prostituee moet beroep prijsgeven in register KvK

De Amsterdamse Wallen.
De Amsterdamse Wallen. Foto ANP/Ruud Taal

De nieuwe prostitutieregels in Amsterdam hebben een onbedoeld negatief effect. De identiteit van de prostituees dreigt publiekelijk bekend te worden via het handelsregister. De gemeente is van het probleem op de hoogte en gaat zich er na het reces over buigen, zegt een woordvoerder.

Vanaf 1 september handhaaft Amsterdam zijn nieuwe regels. Zo mogen prostituees alleen nog werken als ze ouder zijn dan 21 jaar, moeten de bordelen dicht tussen 6 en 8 uur in de ochtend en moeten de bordeeleigenaren kunnen aantonen dat de prostituees die een kamer bij hen huren, als zelfstandig ondernemer zijn ingeschreven in het handelsregister. Kan hij dat niet, dan krijgt hij een aantekening. Bij drie aantekeningen raakt hij zijn vergunning kwijt.

‘We zijn scherper op de branche gaan letten’

Onder prostituees in Amsterdam is onrust ontstaan omdat zij merken dat ze bij inschrijving in het handelsregister geen verhullende omschrijving voor hun werkzaamheden mogen invullen, zoals dat vroeger wel gebeurde. ‘Relaxtherapie’ of ‘persoonlijke dienstverlening’ volstaan niet, volgens Mello Luchtenberg, manager handelsregister bij Kamer van Koophandel Amsterdam. ‘Erotische massage’ mag wel. Luchtenberg spreekt tegen dat het beleid strenger is geworden, maar zegt wel: “We zijn scherper op de branche gaan letten.”

Amsterdamse prostituees komen dus als zodanig en met naam en toenaam in het handelsregister te staan. Dat register is openbaar, tegen betaling toegankelijk en doorzoekbaar. Invoering van een wettelijke registratieplicht alleen voor prostituees in heel Nederland werd dit jaar juist uitgesteld omdat de Eerste Kamer vond dat de privacy onvoldoende gewaarborgd was, terwijl daarvoor veel waarborgen waren gegeven. Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) zint nog op een aanpassing.

‘Het is een belemmering voor een leven na de prostitutie’

Ilonka van Stakelborough, vanuit de stichting Geisha adviseur voor de gemeente op het gebied van prostitutie, zegt dat deze onbedoelde registratie vrouwen belemmert een leven na de prostitutie op te bouwen. Prostituees nemen het de gemeente kwalijk dat er voorlichtingsavonden over de nieuwe regels zijn georganiseerd nadat die van kracht worden, op 3 en 11 september.