‘OM wint meer zaken bij Hoge Raad’

Foto ANP / Lex van Lieshout

Het Openbaar Ministerie wint steeds meer zaken bij de Hoge Raad, zo meldt dagblad Trouw vandaag. Het succes lijkt vooral te worden veroorzaakt doordat kritischer wordt gekeken welke zaken geschikt zijn voor cassatie en welke niet.

Vorig jaar kreeg het OM in 67 procent van de 46 gevallen die voor het hoogste rechtscollege werden gebracht gelijk. Een jaar eerder was dat nog in 51 procent het geval, de jaren daarvoor was dit percentage nog lager.

De belangrijkste oorzaak voor het succes is dat kritischer wordt bekeken welke zaken geschikt zijn voor cassatie. Daarvoor stelde justitie een zogeheten ‘cassatiedesk’ in, waar drie advocaten bekijken of de uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken gebaseerd zijn op een correcte interpretatie van de strafwet.

Vorig jaar behandelde de cassatiedesk nog 162 zaken waarvan 62 leidden tot het stappen naar de Hoge Raad. Die deed op haar beurt in 46 zaken een uitspraak en gaf het OM in 31 zaken gelijk.

Zes jaar geleden uitte de Hoge Raad nog kritiek op de werkwijze van het OM. De Raad had destijds de indruk dat teveel kansloze zaken in cassatie werden gebracht die getuigden van “onvoldoende inzicht in de materie” of omdat het OM alleen nog “het laatste druppeltje gelijk” wilde halen. Daardoor zou de Hoge Raad onnodig worden belast met veel overbodig werk.